Recent Posts

Telge Energi

Telge Energi

Få billig och grön el från Telge Energi. Dessutom 0 kr i månadsavgift i 12 månader.

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Idag kommer jag göra en analys av Lohilo Foods inför den kommande börsnoteringen eller IPO:n som det också kallas (Initial Public Offering). Läs mitt tidigare inlägg för en kort introduktion till bolaget: Lohilo Foods går från Pepins Market till First North. Stark tillväxt för Lohilo 

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods som har varit listat på Pepins Markets kommer listas på Nasdaq First North Stockholm. Lohilo Foods hette tidigare Alvestaglass men bytte i Mars 2020 namn till Lohilo Foods. Se pressmeddelandet här: https://www.pepins.com/shc/alvestaglass/fusionsplan-alvestaglass-psab.

Lohilo Foods har egna varumärken som Lohilo och Alvestaglass men är även återförsäljare av Haägen Dazs och Bartolini.

Var man kan teckna aktier i Lohilo Foods

Jag använder både Nordnet och Avanza och hittar följade info där:

Nordnet Sista svarsdag: 2020-10-13
Avanza Sista svardag: 2020-10-12 23:59

Pris 22 SEK per aktie.

Vidare analys av Lohilo Foods

Jag har ägt aktier i Alvestaglass/Lohilo Foods på Pepins Market och är imponerad av de tillväxtsiffror de har kunnat presentera under sin resa. Nedan ges ett exempel från halvårsrapporten 2017 som verkligen fick mig att bli intresserad av att följa bolage:

April – juni 2017 (Q2)

Nettoomsättningen uppgick till 22 917 tkr (16 363), vilket motsvarar en ökning om 40,1%.
Bruttomarginalen uppgick till 52,0% (59,9%). Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 1 392 tkr (1 580).
Resultat före skatt uppgick till 687 tkr (1 075).

Halvår jan – juni 2017

Nettoomsättningen uppgick till 40 177 tkr (26 540), vilket motsvarar en ökning om 51,4%.
Bruttomarginalen uppgick till 52,5% (60,7%).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 882 tkr (2 957).
Resultat före skatt uppgick till 1 537 tkr (1 944).

Väsentliga händelser under perioden Q2

Omsättningen ökar under Q2 med 40,1% och bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas. Trots en kylig vår och avsaknad av högsommarväder visar Alvestaglass en god utveckling. Vinsten är något lägre än tidigare år beroende på investeringar i marknadsföring, uppbyggnad av organisationen och marknadsutveckling utanför Sverige. Bolaget har tagit stora utvecklingskostnader under det första halvåret som inte belastar resultatet under Q3 och Q4. Detta kommer att påverka resultatutvecklingen positivt framöver.
Bruttomarginalerna är också något lägre än tidigare år, vilket beror på att andelen produkter som tillverkas av andra varumärken (Haägen Dazs och Bartolini), men som säljs av Alvestaglass i Sverige, successivt har ökat.

LOHILO är det varumärket som ökar mest och en starkt bidragande orsak till exportframgångarna.
Under perioden har Alvestaglass etablerat försäljning av LOHILO i Danmark och i Finland har lansering skett tidgare under året. Planen är att öppna upp för fler länder inom kort.

Flera nya smaker har lanserats under perioden såsom Cookie Dough och Cinnamon Bun för LOHILO och Apelsin/Choklad och Laktosfri Päronsplit för Alvestaglass. Smakerna har mottagits väl av konsumenterna.

Färsk analys inför Lohilo Foods börsnotering kommer

Jag kommer skriva ett utförligt inlägg om senaste repparteade siffror from Lohilo Foods inom de närmsta dagarna. Håll utkik här. Jag uppdaterar med länk när inlägget finns att läsa.

Uppdatering 2020-10-02:

Inlägget med en mer utförlig analys av Lohilo Foods inför börsnoteringen är nu publicerat: LOHILO FOODS – ANALYS INFÖR BÖRSNOTERING

Sharespine årsrapport 2019

Sharespine årsrapport 2019

Jag har tidigare skrivit om Sharespine i inlägget Sharespine – Bli aktieägare via Pepins. Då jag valde att investera tänkte jag följa upp hur det har gått sedan dess. Sharespine årsrapport 2019 Följande höjdpunkter hämtar jag från Sharespines årsrapport: Nyckeltal Väsentliga händelser under 2019 Nya 

Covid-19 test för självprovtagning

Covid-19 test för självprovtagning

Bolaget Dynamic Code har utvecklat ett självprovtagningstest för Covid-19.

Invajo Technologies

Invajo Technologies

Invajo Technologies har just nu en aktieemission och kommer listas på Nasdaq First North Stockholm

Jag har hämtat hem årsredovisningen och tillväxten ser spännande ut.

2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsättning/TSEK 2147 1576 2356 4266 5283
Tillväxt −26,60% 49,49% 81,07% 23,84%

Denna typ av tillväxt och framförallt SaaS bolag är något jag letar efter när jag väljer bolag till tillväxtportföljen. Denna portfölj består av bolag med stark tillväxt men som också kan vara väldigt volatila. Sist jag nämnde portföljen var i inlägget BACK IN THE GAME DEL 2 – PORTFÖLJUPPDATERINGAR.

Tillväxtportföljens utveckling där Invajo Technologies tecknas.
Bild: Tillväxtportföljens utveckling sedan starten September 2016.

Analys Group har gjort en analys inför emissionen. Här sätts även prognos inför framtida år.

Analysen kan läsas på: https://www.analystgroup.se/bolag/invajo/, och det finns även en PDF att ladda ner på:
https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2020/04/Analyst-Group-Invajo.pdf.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoomsättning/TSEK 5283 7175 12475 18810 29125 51185
Tillväxt 23,84% 35,81% 73,87% 50,78% 54,84% 75,74%

Utdrag ur analysen av Invajo Technologies:

Analyst Group estimerar att nettoomsättningen stiger till ca 51 MSEK år 2024 och genom tillämpad målmultipel härledd från en relativvärdering, samt en applicerad diskonteringsränta, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 12,3 kr i ett Base scenario.

Prognos och värdering

I ett Base scenario prognostiseras Invajo omsätta ca 7,2 MSEK år 2020 där omsättningen förväntas stiga successivt efterföljande år och nå omkring 51,2 MSEK år 2024. Baserat på en målmultipel om P/S 2,7 på 2024 års försäljning, härledd från en relativvärdering, samt tillämpad diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde per aktie om 12,3 kr. Värderingen baseras på att antagna händelser inträffar och nuvarande värdering är härledd under april 2020.

Invajo har visat god tillväxt historiskt och sedan 2017 har Bolagets genomsnittlig omsättningstillväxt uppgått till ca 52 %. Framöver förväntas Invajo kunna fortsätta öka sin försäljning drivet av ett förväntat inflöde av nya abonnemangsbaserade kunder samt en stigande aktivitet genom lanseringen av den nya API-first (Application Programming Interface) plattformen som medför intäktsbenen PaaS och Peer.

Prognos 2020 – 2024

Under perioden 2020-2024 estimeras Invajo att fortsätta växa, och eftersom Bolaget har en organisk tillväxtstrategi inkluderas inga potentiella förvärv i gjorda prognoser och vid större investeringar så finns optionen att finanseria sådana genom aktiekapital eller lån, vilket i sig även kan påverka värderingen av Bolaget. Invajo kan dock även komma att tillföras likviditet via de optioner som ställs ut i samband med noteringserbjudandet. För år 2020 antas en helårsomsättningstillväxt om ca 36 %, prognosen motiveras av att de årliga abonnemangsintäkterna (ARR) i stor utsträckning redan betalats till Bolaget samt att ett stigande intresse för webinar och webbaserade bokningar anses kompensera för eventuella bortfall inom fysiska event under rådande COVID-19 pandemi.

För åren 2021-2024, antas en CAGR om ca 63 %, vilket motiveras av en fortsatt stark tillväxt i ARR samt nya intäktsströmmar från PaaS och Peer lanseringen. Nettoomsättningen för samtliga segment estimeras att uppgå till ca 12,5 MSEK år 2021 och ca 51,2 MSEK år 2024. Analyst Group antar att ökningen i intäkter i förhållande till relativt stabila perationella kostnader och höga bruttomarginaler kommer kunna leda till att Bolaget redovisar ett positivt EBIT-resultat under 2022. Vid annorlunda utfall av gjord prognos, positivt eller negativt, kan estimaten kring nettoresultatet kommas att ändras.

Snabbfakta kring Invajo Techonologies aktieemission

Värdering
35,2 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser
15 980 547 SEK motsvarande 72,6 procent av Erbjudandet.
Teckningsperiod
14 april 2020 – 28 april 2020.
Offentliggörande av utfall
Omkring den 29 april 2020.

Likviddag
6 maj 2020.
Preliminär första handelsdag
14 maj 2020 på Nasdaq First North.
Minsta teckningspost
600 units motsvarande 5 400 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Teckningsoptioner av serie TO1
Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden 1 juni 2021 till och med 30
juni 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Invajo ytterligare 12 222 220 SEK.

Jag tecknar Invajo Technonologies

Jag har tecknat aktier i Invajo Technologies. Jag tror det kommer blir en svängig resa efter emissionen och jag kommer inte vara investerad som buy-and-hold i bolaget. Jag vill dock inte missa tillväxtresan i bolaget och kommer antagligen alltid behålla en mindre obeservationspost. Teckningsrätterna man får i erbjudandet är extra intressanta för mig att behålla då de kan utveckla sig fint om bolagets tillväxtresa fortsätter.

Happy investing / Herr Flint

Corona Börskraschen – Kan det bli värre?

Corona Börskraschen – Kan det bli värre?

I mitt föregående inlägg ”Corona Börskrasch” skrev jag att vi nått halvägs ner av vad en börskrasch kan innebära, -34 %. Det uppbrott som skedde ur den nedåtående trendkanalen blev kortvarigt, se grafen nedan, och det ser ut som om börsen kommer öppna kraftigt negativt 

Corona Börskrasch

Corona Börskrasch

När denna Corona börskrasch började braka loss var jag i Thailand… Herr Flint fyllde jämt och Mrs Flint ville fira sin man Deluxe! Innan avresa hade en del aktier börjat signalera sälj efter de indikatorer jag valt att följa i aktiva portföljer. Även om en 

Klövern Pref fick lämna utdelningsportföljen

Klövern Pref fick lämna utdelningsportföljen

Klöverns preferensaktie har senaste tiden stigit en hel del. I utdelningsportföljen vill jag inte göra några större förändringar. Här vill jag köpa och äga stabila bolag som kan ge utdelning till portföljen. Dock så ser jag ibland saker som helt enkelt känns naturliga att agera på.

Jag har tidigare skrivit om att Akelius Pref fick lämna utdelningsportföljen. Nu kom det till en punkt där det kändes naturligt att låta Klövern pref lämna utdelningsportföljen.

  • Klövern pref köptes in 2018-02-06 till priset 297,50 kr.
  • En liten påfyllning gjordes 2018-11-30 till pris 310 kr.
  • 2019-07-26 såldes cirka hälften till pris 360 kr.
  • En del aktier till såldes 2019-08-09 till pris 366 kr.
  • Resten såldes 2020-02-07 till pris 376 kr.

Snittpriset blev 368 kr för försäljningen.

Snittpriset blev 300 kr för inköpet av aktierna.

Under ägandeperioden har Klövern Pref delat ut 31 kr i snitt per preferensaktie.

Total avkastning per aktie under ägandeperioden blev:
(Försäljningspris + utdelning) / Inköpspris = (368 + 31) / 300 = 1,33 eller 33%.

Vid första inköpet var direktavkastningen: 20 / 297,50 = 6,72%.
Vid sista försäljningstillfället var direktavkastningen: 20 / 376 = 5,32%.

Nu har portföljen kassa som väntar på ett nytt tillfälle att ta in ett bolag med stabil och gärna hög direktavkasting (utdelning) men som även har potential till tillväxt och därmed kursuppgång på aktien som jag inte ser att Klöven Pref har.

Portföljen kan följas på Shareville: https://www.shareville.se/medlemmar/tickinvestor/portfolios/286821/yield

Du kan kostnadsfritt öppna ett konto hos Nordnet för att komma åt och följa portföljer på Shareville: Öppna konto hos Nordnet (annonslänk).

Happy investing! // Herr Flint

Lendify höjer räntan på sparande

Lendify höjer räntan på sparande

För två dagar sedan kom följande meddelande från Lendify: Räntan hos Lendify är rörlig och vi höjer nu räntan med 0,28 procentenheter på utestående lån till följd av att STIBOR* har stigit. Många banker höjer endast räntan för låntagare och låter räntan på sparande vara oförändrad. Vi