Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster. Skapa möjligheten att styra över din egen tid.

Herr Flint

Herr Flint

Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster. Skapa möjligheten att styra över din egen tid.

Recent Posts

Dynamic code – Nyheter under 2014 – 2015

Dynamic code – Nyheter under 2014 – 2015

Dynamic Codes aktie har tidigare kunnat handlats på Pepins.com. Nu siktar bolaget på att gå mot börsen. Ett axplock av nyheter under perioden 2014 – 2015: 2014-02-25 Nu finns våra DNA-hälsotest på apoteken Genom vårt samarbete med erkända aktörer på hälsomarknaden finns nu våra test […]

Gardenstore Stiga 10% rabatt

Gardenstore Stiga 10% rabatt

Stiga rabattkod 10% på trädgårdsmaskiner.

Idun industrier ipo

Idun industrier ipo

Idun industrier IPO närmar sig. Flera fonder har tecknat aktier i IPOn och bolaget ser stabilt och bra ut. Låt oss titta närmre på bolaget inför börsnoteringen.

Pris per aktie86 SEK
Minsta investering70 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage0 SEK
Sista anmälningsdag23 mars 2021 kl 17:00
Information om tilldelning24 mars 2021
Första handelsdag25 mars 2021

Utvald info från teckningssidan på Avanza:
Idun Industrier noteras på Nasdaq First North!

Idun Industrier är en svensk snabbväxande bolagsgrupp som tillsammans med ledning och ägare långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag. Bolagsgruppen Idun är en utpräglad värdeinvesterare som leds av ett sammansvetsat team med lång erfarenhet inom bolagsinvesteringar och som utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag.

Tillväxt – Under perioden 2015–2020 har både Iduns nettoomsättning och rörelseresultat EBITA vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 32 respektive 35 procent, främst drivet av förvärv. Under de senaste tio åren har Iduns gruppbolag uppvisat en genomsnittlig årlig organisk omsättnings- och EBITA-tillväxt (CAGR) om cirka fem procent.

Stabil lönsamhet och starka kassaflöden – Flertalet gruppbolag som ingår i Idun har under de senaste tio åren visat en uthålligt hög lönsamhet med starka kassaflöden. Den finansiella historik som Iduns gruppbolag kan uppvisa är en relevant indikation på styrkan i vart och ett av bolagens erbjudande och marknadsposition.

Idun äger merparten av gruppbolagens fastigheter – Merparten av gruppbolagen äger de fastigheter i vilka verksamheten bedrivs (Sjöbergs, Intermercato, Kjellbergs, TURAB, LMI, Plastprint, Ståthöga MA Teknik och BIA). Fastigheterna skapar till exempel förutsättningar till mer kostnadseffektiv belåning, gör det ibland enklare att växa och bygga ut, och utgör naturligtvis tillgångar som ger Koncernen ytterligare operationell och finansiell flexibilitet. Iduns ledning bedömer att det i framtiden sannolikt, om så skulle bedömas attraktivt för Bolaget och gruppbolagen, skulle vara möjligt att sälja delar av eller merparten av fastighetsbeståndet (och samtidigt teckna hyresavtal) till en renodlad fastighetsinvesterare, för att på så sätt frigöra kapital och eventuella övervärden i fastighetsbeståndet.

Finansiella mål
Iduns målsättning är att den genomsnittliga tillväxten i rörelseresultatet EBITA ska uppgå till minst 15 procent per år, där i genomsnitt omkring 5 procent av tillväxten förväntas vara organisk tillväxt, och överskjutande del från företagsförvärv.

Idun har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ska understiga 3,5x över tid. På pro forma basis, och under förutsättning att noteringen fulltecknas, uppgår räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA till omkring 1,4x.

Hur ser tillväxten ut för Idun industrier de senaste åren?

Idun Industrier - Omsättning 2016-2019
Idun Industrier – Omsättning 2016-2019

De ägda bolagen i Idun Industrier

Då Idun industrier är en bolagsgrupp så är Iduns verksamhet de ägda bolagens verksamhet så att säga.

Låt oss titta på hur der ser ut för en del av bolagen som ingår i Idun Industriers korg av bolag:

Intermercato
Norotec
Pamtot
Sjöbergs Workbenches
Ståthöga

Från prospektet på sidan 18:
Idun växer både organiskt och genom förvärv. Under de senaste tio åren har Iduns nuvarande Gruppbolag vuxit omsättningen och EBITA organiskt med i genomsnitt fem procent per år. Sedan 2015, då Idun upprättade sin första koncernkonsolidering, har såväl omsättning som rörelseresultat (EBITA) uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om ca 32 respektive 35 procent. Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 genererade Koncernen en nettoomsättning om ca 680 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om 81 MSEK och en rörelsemarginal om 12,0 procent.

Spiltan Investerar i Idun Industrier IPO

Spiltan deltar också som ankarinvesterare med 30 Mkr i Idun Industrier i samband med deras kommande notering på First North. Idun investerar i marknadsledande onoterade svenska industribolag. Under 2020 var Iduns omsättning 680 Mkr med ett ebita-resultat på 81 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 12 %. Inklusive helårseffekten för bolagets senaste förvärv var omsättningen 815 Mkr och ebita-resultatet 100 Mkr.

Flera fonder är med i Idun Industriers börsnotering

Inför erbjudandet har Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Investment AB Spiltan åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde om cirka 130 MSEK, motsvarande cirka 59,4 procent av erbjudandet. Därutöver har tre av Iduns huvudägare, Adam Samuelsson, Luliem Capital AB och Ulf Rosberg åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 33 MSEK på samma villkor som övriga investerare i erbjudandet. Totalt motsvarar Cornerstone Investors och övriga teckningsåtaganden cirka 75 procent av erbjudandet.

Erbjudandets storlek: Totalt 2 542 387 nyemitterade B-aktier inklusive övertilldelningsoption om 10 %, motsvarande ett
värde om cirka 218,6 MSEK.

Det som finns kvar att teckna efter ovanstående teckningsåtagande är alltså ca 25% av 218,6 MSEK d.v.s 54,65 MSEK.

Jag har försökt hitta ett genomsnitt på hur många som brukar delta i börsnoteringar utan lycka. Men bara för att kunna göra ett exempel så låt oss säga att 10 000 deltar i Iduns IPO.

Det skulle då innebära en tilldening på (54 650 TSEK / 10 000) 5465 kr per deltagare. Minsta teckningspost är 70 aktier á 86 kr: 6020 kr. Jag gissar att många som tecknar, tecknar mer än minimiposten.

Det ser ut som om småspararna kommer att få slåss om aktierna som är över.

Att teckna eller inte teckna…

Med tanke på följande:

 • Majoriteten av aktierna i nyemissionen är redan tecknade av fonder
 • Bolaget ser stabilt ut och de ägda bolagen uppvisar stabil tillväxt
 • Värderingen känns rimlig
 • Spiltan AB, dvs Investmentbolaget Spiltan (inte spiltan fonder) går in som investerare med VD Per H. Börjesson
 • Affärsvärlden rekommenderar att teckna (se länk nedan)

så tror jag IPOn kommer gå bra och att aktien får ett lyft vid öppning. Jag kommer teckna mig för en post.

OBS! Detta är ingen köprekommendation. Läs på, gör din hemläxa och ta ett eget beslut!

Läs mina tidigare inlägg om IPOs: https://www.herrflint.se/tag/ipo/

Mer info om Idun Industriers IPO

Affärsvärlden: Lockande småbolagsvärden i Idun Industrier

https://www.affarsvarlden.se/analys/lockande-smabolagsvarden-i-idun-industrier

Källor:
https://www.allabolag.se/5569749517/pamtot-holding-ab
https://www.allabolag.se/5563415297/stathoga-ma-teknik-ab
https://www.allabolag.se/5564178811/intermercato-ab
https://www.allabolag.se/5561148643/turab-turbin-och-regulatorservice-ab
https://www.idun.com/sv/investors/

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning.

Fractal Gaming Group IPO – Analys inför börsnotering

Fractal Gaming Group IPO – Analys inför börsnotering

Jag har djupdykt i Fractal Gaming Group inför den kommande börsnoteringen/IPOn. Via årsredovisningar har jag kunnat följa bolaget bakåt så långt som till 2011 och blir positivt överraskad av den stabilitet bolaget uppvisat i sin tillväxt. Läs vidare… Fractal Gaming Group – en kort beskrivning […]

Telge Energi

Telge Energi

Inlägget är reklam för Telge Energi och innehåller annonslänkar

Sveriges mest omtyckta elbolag

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte vi priserna, sen kämpade vi mot
kolkraften. Nu står vi inför vår viktigaste utmaning någonsin – att göra Sverige till förebilden inom
hållbarhet. Genom att välja hållbar el märkt Bra Miljöval gör du skillnad för planeten på riktigt. Hos
oss kan du inte välja något annat än el märkt Bra Miljöval.


Vad är vår grej?
Vi tror med en dåres envishet att ett litet elbolag från Södertälje kan skapa verklig förändring. Det
kräver vilja, uthållighet och kunder som är med på tåget. Sedan 2008 har vi sålt uteslutande
förnybart och kämpat för en hållbar framtid. Det är vi otroligt stolta över, men det räcker inte. Det är
dags att vi alla lägger i en betydligt högre växel och driva branschen och Sverige i en mer hållbar
riktning. Och ännu snabbare. Det kräver vilja, uthållighet och kunder som är med på tåget. Och allt
det där har vi ju redan!


2019 tog vi nästa steg på vår resa att bli Sveriges mest hållbara elbolag och valde därför el märkt med
Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning Bra Miljöval. Det betyder att all den el som du köper
från oss produceras av förnybara källor som dessutom uppfyller några av världens hårdaste
miljökrav:

 • Vattenkraften tillåter fiskarna att leva och leka
 • Vindkraften står aldrig i känsliga naturområden
 • Solcellerna tas om hand efter deras långa livslängd

Varför Telge Energi?

Att välja Telge Energi är ett av de enklaste sätten att måna om klimat och miljö. Men tvärt emot av
vad en del tycks tro kostar det inte mer för det. Förutom att du får prisvärd el som klarar några av de
tuffaste hållbarhetskraven i världen, nämligen Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval, får du
en hejdundrande service av vår kundtjänst när du behöver det. För varje kilowattimme el avsätts
dessutom pengar till en fond för investeringar i hållbar vattenkraft och energieffektivisering.

 • Prisvärd el som klarar några av världens tuffaste miljökrav
 • Alltid el märkt Bra Miljöval
 • Gör skillnad för planeten på riktigt
 • För varje kilowattimme el bidrar du till projekt inom hållbar attenkraft ochenergieffektivisering
 • Ingen bindningstid och du får 12 månaders fri fast avgift (gäller endast nya kunder eller anläggningar)
Ta del av erbjudandet!

Erbjudandet är giltigt till 2021-12-31.

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Idag kommer jag göra en analys av Lohilo Foods inför den kommande börsnoteringen eller IPO:n som det också kallas (Initial Public Offering). Läs mitt tidigare inlägg för en kort introduktion till bolaget: Lohilo Foods går från Pepins Market till First North. Stark tillväxt för Lohilo […]

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods som har varit listat på Pepins Markets kommer listas på Nasdaq First North Stockholm. Lohilo Foods hette tidigare Alvestaglass men bytte i Mars 2020 namn till Lohilo Foods. Se pressmeddelandet här: https://www.pepins.com/shc/alvestaglass/fusionsplan-alvestaglass-psab. Lohilo Foods har egna varumärken som Lohilo och Alvestaglass men är […]

Sharespine årsrapport 2019

Sharespine årsrapport 2019

Jag har tidigare skrivit om Sharespine i inlägget Sharespine – Bli aktieägare via Pepins. Då jag valde att investera tänkte jag följa upp hur det har gått sedan dess.

Sharespine årsrapport 2019

Följande höjdpunkter hämtar jag från Sharespines årsrapport:

Nyckeltal

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 213 (9 584) tkr vilket innebär en ökning med 17%.
 • Årets operativa resultat uppgick till −3 036 (-850) tkr.
 • ARR per den 31/12 uppgick till 11 866 (8 475) tkr vilket innebär en ökning med 40%.
 • Antalet aktiva kunder uppgick till 912 (822) vilket innebär en ökning med 10,9%.
 • Snitt ARR-värde per kund uppgick till 13 010 (10 310) kr vilket innebär en ökning med 27%.

Väsentliga händelser under 2019

 • Publik emission genom Pepins som blev fulltecknad (12 Mkr) och gjorde att bolaget fick 446 nya delägare.
 • Ny paketering har inneburit fler integrationer och en högre intäkt per kund.
 • Vi integrerade de första PoS (butikskassasystemen) Sitoo och iZettle.
 • Vi integrerade de första betallösningarna (Klarna, Stripe och Nets).
 • Nytt affärsområde; Embedded, med iZettle som första kund.

Nya siffror från Sharespine årsrapport 2019 gör att jag kan utöka tabellen från förra inlägget:

År Omsättning Omsättningstillväxt ARR ARR-Tillväxt
2015 5420
2016 6690 23% 4200
2017 8858 32% 6600 57%
2018 12075 36% 8475 28%
2019 14052 16% 11886 40%

Vid emissionen under 2019 så räknades P/ARR värderingen till 3,15 där ARR räknades ut till 9,45 MSEK på årsbasis baserat på sifrran från den 19:e September (denna infromation kan läsas i memorandumet som gavs ut i samband med emissionen).

ARR för helåret 2019 blev 11 866 MSEK. P/ARR värderingen sett till att aktien ännu inte haft ny handelsperiod är nu 2,52.

Även siffror för Q1 2020 finns nu tillgängliga och ser ut som följer:

Nyckeltal (jämförelsetal Q1 2019)

 • Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 3 450 ( 2 598) tkr vilket innebär en ökning med 34%. 
 • Operativt resultat uppgick till − 341* (- 497) tkr.
  * Statens nedsättning av arbetsgivaravgifter ingår med 100tkr.

Avtalsstock (jämförelsetal 31/12 2019)

 • ARR per den 31/3 uppgick till 12 479 (11 866) tkr vilket innebär en ökning med 5,2% under Q1 2020. 

Sharespine har en stark tillväxt men går inte med vinst. Kassaflödet går åt till fortsatt tillväxt. Detta är inget ovanligt i mindre bolag med stark tillväxt som jag nämnde i mitt tidigare inlägg.

Som jämförelse kan vi ta en titt på det snabbt växande bolaget Storytel som även de har enn stark tillväxt på omsättningen men inte gör vinst:

Storytels omsättning och vinst 2014 -2018
Storytels kursutveckling

Sharespines tillväxtresa fortsätter och efter emissionen har bolaget även en stark kassa på 11 Miljoner kronor.

Jag fortsätter att följa Sharespine med intresse.

// Herr Flint

Covid-19 test för självprovtagning

Covid-19 test för självprovtagning

Bolaget Dynamic Code har utvecklat ett självprovtagningstest för Covid-19.