Recent Posts

Karnell IPO

Karnell IPO

Det har varit en längre tid utan några intressanta IPO:er. Nu dök det upp en som ser intressant ut. Hur omsättningen och vinsten utvecklats för Karnell kan ni se nedan: Karnell har antagit följande finansiella mål: EBITA-tillväxt: Genomsnittlig 5 årig EBITA-tillväxt ska uppgå till minst 

<strong>Fördelarna med en Aktieportfölj av Stabila Utdelningsbolag</strong>

Fördelarna med en Aktieportfölj av Stabila Utdelningsbolag

Att investera i aktier är ett kraftfullt sätt att bygga upp sin ekonomi på lång sikt. Det finns många olika strategier när det gäller att välja vilka aktier man ska investera i, och en populär och långsiktig strategi är att fokusera på stabila utdelningsbolag. I 

Bollinger band

Bollinger band

Bollinger Bands: En Guide till Teknisk Analys i Aktiemarknaden

Bollinger Bands är ett populärt verktyg inom teknisk analys som används på aktiemarknaden för att analysera prisvolatilitet och potentiella handelsmöjligheter. De utgörs av tre linjer på en prisgraf:

 1. Mittenband (SMA): Mittenbandet representerar det enkla glidande medelvärdet (SMA) för aktiens pris över en specifik period, vanligtvis 20 dagar.
 2. Övre Band: Detta beräknas genom att lägga till ett specificerat antal standardavvikelser (vanligtvis 2) till SMA. Det visar den övre gränsen för prissättningens normala volatilitetsområde.
 3. Nedre Band: Detta beräknas genom att subtrahera samma antal standardavvikelser (vanligtvis 2) från SMA. Det visar den nedre gränsen för prissättningens normala volatilitetsområde.
Bild på Bollinger band applicerat på Investor B aktien

Bollinger Bands användning:

 1. Bedöma Volatilitet: Bollinger Bands kan ge en uppfattning om aktiens volatilitet. När banden dras ihop indikerar det lägre volatilitet, och när de vidgas signalerar det högre volatilitet.
 2. Identifiera trender: Bollinger Bands hjälper till att identifiera den allmänna riktningen för trenden. Om aktiepriset konsekvent handlas nära det övre bandet indikerar det en uppåtgående trend. Å andra sidan, om det håller sig nära det nedre bandet, indikerar det en nedåtgående trend.
 3. Överköpt och Översåld: Bollinger Bands kan användas för att identifiera potentiellt överköpta och översålda förhållanden. Om aktiepriset rör det övre bandet eller korsar det kan det betraktas som överköpt, och om det rör det nedre bandet eller korsar det kan det betraktas som översålt. Dessa förhållanden kan signalera en potentiell vändning i aktieprisets riktning.
 4. Bollinger Squeeze: När Bollinger Bands dras samman tätt kallas det för en ”Bollinger Squeeze.” Detta indikerar låg volatilitet och följs ofta av en betydande prisrörelse. Handlare uppmärksammar en utbrott över det övre bandet eller under det nedre bandet som en potentiell handelsmöjlighet.
 5. Bekräftelse med Andra Indikatorer: Bollinger Bands fungerar bäst när de används tillsammans med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster. Till exempel kan de användas tillsammans med Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) eller andra trendbekräftande verktyg.
 6. Ingångs- och Utgångspunkter: Vissa handlare använder Bollinger Bands för att bestämma ingångs- och utgångspunkter för sina affärer. Till exempel kan de gå in i en lång position när priset rör det nedre bandet och lämna när det når mittenbandet. Alternativt kan de gå in i en kort position när priset rör det övre bandet och lämna när det når mittenbandet.

Det är viktigt att komma ihåg att Bollinger Bands inte är felfria och bör inte användas som den enda grundvalen för att fatta handelsbeslut. Liksom alla verktyg inom teknisk analys har de sina begränsningar och används bäst tillsammans med andra indikatorer och fundamentala analyser för att fatta välinformerade handelsbeslut. Dessutom garanterar tidigare prestanda inte framtida resultat, så var alltid försiktig och använd riskhantering när du handlar på aktiemarknaden.

Mer läsning:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands

https://skilling.com/eu/sv/blog/trading-articles/what-are-bollinger-bands/

Inspiration från Avanza

Inspiration från Avanza

Detta inlägg är en annons för Avanza och innehåller annonslänkar. Hej! Visste du att våra kvinnliga superinvesterare de senaste tolv månaderna haft en medianavkastning på 8,6%, en avkastning som är långt mycket bättre än snittet. Så hur lyckades dem med det? Det ska vi ta 

Dagens visdomsord från Warren Buffet

Dagens visdomsord från Warren Buffet

Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks. Från sidan 60 i boken ”The Essays of Warren Buffet. Lessons for Investors and Managers”. Sitter du med ett 

Sharespine Uppdatering H2 2021

Sharespine Uppdatering H2 2021

Sharespine etablerar sig i USA

För några dagar sedan kom nyheten att Sharespine etablerar bolag i USA:

Sharespine är ett svenskt mjukvarubolag som erbjuder sin integrationsplattform till företag inom handel. Nu blickar företaget bortom Norden och Europa och startar ett helägt dotterbolag i USA för att påbörja en etablering på den nordamerikanska marknaden.

Sharespines plattform gör det möjligt att koppla ihop olika programvaror som annars inte har direkta kopplingar med varandra. En typisk kund använder Sharespine för att koppla ihop sina webbutiker, fysiska butiker & externa marknadsplatser med sitt affärs- & logistiksystem.

Företagets integrationsplattform har nu anpassats för den amerikanska marknaden och kan numera användas av såväl europeiska som amerikanska företag. Det amerikanska bolaget Sharespine Inc. kommer att ha sin adress i Palo Alto, Kalifornien, men leverans mot amerikanska kunder kommer inledningsvis att kunna göras via etablerade partners i USA & från Sverige.

läs mer: Det svenska SaaS-bolaget Sharespine etablerar bolag i USA

Mer läsning relaterat till Sharespines USA etablering:
* Sharespine förenklar bokföringen för amerikanska småföretagare
* Mats, The Friendly Swede

Jag kände att det var dags att följa upp hur det har gått för Sharespine sedan sist jag skrev.
Läs tidigare inlägg om Sharespine: https://www.herrflint.se/tag/sharespine/

Sharespine halvårsrapport 2021.

Perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

• Nettoomsättningen uppgick till 10 428 (7 310) tkr vilket innebär en ökning med 43 %.
• Halvårets resultat (EBIT) resultat uppgick till −890 (-103) tkr.
• ARR per den 30/6 uppgick till 18 871 (13 455) tkr vilket innebär en ökning med 40 %.
• Antalet aktiva kunder uppgick till 1 105 (970) vilket innebär en ökning med 14 %.
• Snitt ARR-värde per kund uppgick till 17 077 (13 871) kr vilket innebär en ökning med 23 %.

Sharespines tillväxt 2013-2020

Vi börjar nu kunna bygga upp flera års historik för Sharespine och så här ser det ut fram till helåret 2020:

År Nettoomsättning Tillväxt ARR ARR-Tillväxt Vinst
2013 2632
2014 2805 7%
2015 5333 90% −498
2016 5390 1% 4200 −291
2017 7158 33% 6600 57% −285
2018 9584 34% 8475 28% −195
2019 11217 17% 11886 40% −2548
2020 16451 47% 16030 35% 51

Sharespine har fortsatt sin tillväxtresa och aktiekursen på Pepins har följt med i resan.

Sharespine värderas just nu till 113 MSEK på Pepins. Bland nyheterna som hänvisades till i början av inlägget nämns att marknaden i USA är 20 gånger större än den Svenska.

Aktieägare i Sharespine kan hoppas på att tillväxten tar ytterligare fart med USA etableringen.

Dynamic code – Nyheter under 2014 – 2015

Dynamic code – Nyheter under 2014 – 2015

Dynamic Codes aktie har tidigare kunnat handlats på Pepins.com. Nu siktar bolaget på att gå mot börsen. Ett axplock av nyheter under perioden 2014 – 2015: 2014-02-25 Nu finns våra DNA-hälsotest på apoteken Genom vårt samarbete med erkända aktörer på hälsomarknaden finns nu våra test 

Gardenstore Stiga 10% rabatt

Gardenstore Stiga 10% rabatt

Stiga rabattkod 10% på trädgårdsmaskiner.

Idun industrier ipo

Idun industrier ipo

Idun industrier IPO närmar sig. Flera fonder har tecknat aktier i IPOn och bolaget ser stabilt och bra ut. Låt oss titta närmre på bolaget inför börsnoteringen.

Pris per aktie86 SEK
Minsta investering70 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage0 SEK
Sista anmälningsdag23 mars 2021 kl 17:00
Information om tilldelning24 mars 2021
Första handelsdag25 mars 2021

Utvald info från teckningssidan på Avanza:
Idun Industrier noteras på Nasdaq First North!

Idun Industrier är en svensk snabbväxande bolagsgrupp som tillsammans med ledning och ägare långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag. Bolagsgruppen Idun är en utpräglad värdeinvesterare som leds av ett sammansvetsat team med lång erfarenhet inom bolagsinvesteringar och som utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag.

Tillväxt – Under perioden 2015–2020 har både Iduns nettoomsättning och rörelseresultat EBITA vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 32 respektive 35 procent, främst drivet av förvärv. Under de senaste tio åren har Iduns gruppbolag uppvisat en genomsnittlig årlig organisk omsättnings- och EBITA-tillväxt (CAGR) om cirka fem procent.

Stabil lönsamhet och starka kassaflöden – Flertalet gruppbolag som ingår i Idun har under de senaste tio åren visat en uthålligt hög lönsamhet med starka kassaflöden. Den finansiella historik som Iduns gruppbolag kan uppvisa är en relevant indikation på styrkan i vart och ett av bolagens erbjudande och marknadsposition.

Idun äger merparten av gruppbolagens fastigheter – Merparten av gruppbolagen äger de fastigheter i vilka verksamheten bedrivs (Sjöbergs, Intermercato, Kjellbergs, TURAB, LMI, Plastprint, Ståthöga MA Teknik och BIA). Fastigheterna skapar till exempel förutsättningar till mer kostnadseffektiv belåning, gör det ibland enklare att växa och bygga ut, och utgör naturligtvis tillgångar som ger Koncernen ytterligare operationell och finansiell flexibilitet. Iduns ledning bedömer att det i framtiden sannolikt, om så skulle bedömas attraktivt för Bolaget och gruppbolagen, skulle vara möjligt att sälja delar av eller merparten av fastighetsbeståndet (och samtidigt teckna hyresavtal) till en renodlad fastighetsinvesterare, för att på så sätt frigöra kapital och eventuella övervärden i fastighetsbeståndet.

Finansiella mål
Iduns målsättning är att den genomsnittliga tillväxten i rörelseresultatet EBITA ska uppgå till minst 15 procent per år, där i genomsnitt omkring 5 procent av tillväxten förväntas vara organisk tillväxt, och överskjutande del från företagsförvärv.

Idun har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ska understiga 3,5x över tid. På pro forma basis, och under förutsättning att noteringen fulltecknas, uppgår räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA till omkring 1,4x.

Hur ser tillväxten ut för Idun industrier de senaste åren?

Idun Industrier - Omsättning 2016-2019
Idun Industrier – Omsättning 2016-2019

De ägda bolagen i Idun Industrier

Då Idun industrier är en bolagsgrupp så är Iduns verksamhet de ägda bolagens verksamhet så att säga.

Låt oss titta på hur der ser ut för en del av bolagen som ingår i Idun Industriers korg av bolag:

Intermercato
Norotec
Pamtot
Sjöbergs Workbenches
Ståthöga

Från prospektet på sidan 18:
Idun växer både organiskt och genom förvärv. Under de senaste tio åren har Iduns nuvarande Gruppbolag vuxit omsättningen och EBITA organiskt med i genomsnitt fem procent per år. Sedan 2015, då Idun upprättade sin första koncernkonsolidering, har såväl omsättning som rörelseresultat (EBITA) uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om ca 32 respektive 35 procent. Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 genererade Koncernen en nettoomsättning om ca 680 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om 81 MSEK och en rörelsemarginal om 12,0 procent.

Spiltan Investerar i Idun Industrier IPO

Spiltan deltar också som ankarinvesterare med 30 Mkr i Idun Industrier i samband med deras kommande notering på First North. Idun investerar i marknadsledande onoterade svenska industribolag. Under 2020 var Iduns omsättning 680 Mkr med ett ebita-resultat på 81 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 12 %. Inklusive helårseffekten för bolagets senaste förvärv var omsättningen 815 Mkr och ebita-resultatet 100 Mkr.

Flera fonder är med i Idun Industriers börsnotering

Inför erbjudandet har Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Investment AB Spiltan åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde om cirka 130 MSEK, motsvarande cirka 59,4 procent av erbjudandet. Därutöver har tre av Iduns huvudägare, Adam Samuelsson, Luliem Capital AB och Ulf Rosberg åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 33 MSEK på samma villkor som övriga investerare i erbjudandet. Totalt motsvarar Cornerstone Investors och övriga teckningsåtaganden cirka 75 procent av erbjudandet.

Erbjudandets storlek: Totalt 2 542 387 nyemitterade B-aktier inklusive övertilldelningsoption om 10 %, motsvarande ett
värde om cirka 218,6 MSEK.

Det som finns kvar att teckna efter ovanstående teckningsåtagande är alltså ca 25% av 218,6 MSEK d.v.s 54,65 MSEK.

Jag har försökt hitta ett genomsnitt på hur många som brukar delta i börsnoteringar utan lycka. Men bara för att kunna göra ett exempel så låt oss säga att 10 000 deltar i Iduns IPO.

Det skulle då innebära en tilldening på (54 650 TSEK / 10 000) 5465 kr per deltagare. Minsta teckningspost är 70 aktier á 86 kr: 6020 kr. Jag gissar att många som tecknar, tecknar mer än minimiposten.

Det ser ut som om småspararna kommer att få slåss om aktierna som är över.

Att teckna eller inte teckna…

Med tanke på följande:

 • Majoriteten av aktierna i nyemissionen är redan tecknade av fonder
 • Bolaget ser stabilt ut och de ägda bolagen uppvisar stabil tillväxt
 • Värderingen känns rimlig
 • Spiltan AB, dvs Investmentbolaget Spiltan (inte spiltan fonder) går in som investerare med VD Per H. Börjesson
 • Affärsvärlden rekommenderar att teckna (se länk nedan)

så tror jag IPOn kommer gå bra och att aktien får ett lyft vid öppning. Jag kommer teckna mig för en post.

OBS! Detta är ingen köprekommendation. Läs på, gör din hemläxa och ta ett eget beslut!

Läs mina tidigare inlägg om IPOs: https://www.herrflint.se/tag/ipo/

Mer info om Idun Industriers IPO

Affärsvärlden: Lockande småbolagsvärden i Idun Industrier

https://www.affarsvarlden.se/analys/lockande-smabolagsvarden-i-idun-industrier

Källor:
https://www.allabolag.se/5569749517/pamtot-holding-ab
https://www.allabolag.se/5563415297/stathoga-ma-teknik-ab
https://www.allabolag.se/5564178811/intermercato-ab
https://www.allabolag.se/5561148643/turab-turbin-och-regulatorservice-ab
https://www.idun.com/sv/investors/

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning.