Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster

Herr flint

Herr flint

Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster

Recent Posts

Slipp leva på halva din lön.

Slipp leva på halva din lön.

Skulle du klara av att leva på halva din lön? Det kan nämligen bli verklighet om du inte ser över din pension. Halva lönen. Det är ungefär vad du får från staten när du går i pension. Har du tjänstepension kan du få ytterligare 10-15 procent.

Tips på ett bra gratis nyhetsbrev

Tips på ett bra gratis nyhetsbrev

Jag läser dagligen IG:s morgonrapport som skrivs av Erik Hansén. I brevet får man dagsfärsk information och får ofta läsa analyser på vad som skett historiskt efter en händelse på börsen som just nu pågår. Nedan följer ett exempel från dagens morgonbrev: Positiva tecken för […]

Kunskap inför börskrasch

Kunskap inför börskrasch

Jag är en vän av kunskap. Kunskap är aldrig fel. I bilden ovanför ser vi vårt svenska breda index exklusive utdelningar OMXS PI. Har du varit med om någon  börskrasch som syns på bilden på ett aktivt sätt? Där du hade intresse för aktiemarknaden och följde händelserna med intresse? Alla hade vi fonder i PPM eller i tjänstepensionerna. Men många hörde säkert på nyheterna om hur börsen hade tappat flertalet procent under en enskild dag utan att reagera nämnvärt på det och loggade inte in på PPM eller tittade till sin tjänstepension.

Tidigare börskrascher

I bilden syns IT bubblan vid år 2000-2003, finanskrisen 2007-2009 och den lite mildare nedgången 2015-2016. Nedgången vid Greklansoron 2011 brukar inte talas om som en börskrasch utan istället som en väldigt kraftig nedrekyl på den oro som fanns kring om Grekland skulle klara sig ur sin skuldkris och hur det skulle påverka EU och resten av världen.

Eufori innan börskrasch

Det som är tydligt i de fallen vi fick en börskrasch är den euforiska fas där börsen stiger kraftigt uppåt på kort tid med uppblåsta värderingar för att sedan sätta sin topp och början på den längre börsnedgången. Vi kan inte se något sådan i nuläget. Börsen har snarare trevat sig fram senaste året. Men denna gången kanske är annorlunda och man lär sig något nytt.

Böcker om börskrasch

Jag kan tipsa om ett par böcker där man kan få insikter om hur stora massan agerar vid en börskrasch. Hur förtvivlan byts av hopp och nya köp och snabba uppgångar, för att sedan återvända till förtvivlan. Hur media driver på och haglar ut artiklar om hur illa det ser ut, nu kollapsar allt, till att någon dag senare ha artiklar om vilka fynd man nu kan göra på börsen, för att åter igen någon vecka senare citera domedagsprofeter som är negativa till börsen osv. Det gäller att skapa fångande rubriker och sälja lösnummer.

 

Poddar om börskrasch

Senaste veckan har jag lyssnat på några trevliga poddar där det diskuteras börskrasch, som jag gärna tipsar om:

Avsnitt 270 – The return of Skorpan

Ny börskrasch 2018?

Ny börskrasch 2018?

Det stormar en del på aktiemarknaden just nu…. Kommer vi få se en ny börskrasch 2018? Den senaste tiden har varit jobbig om man följt aktiemarknaden och ligger investerad. Kraftiga kursfall har skett i både Sverige, USA och Asien. Den utlösande faktorn verkar vara att […]

Möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn

Möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn

Det pågår just nu en spännande aktieemission där man har möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn. Det ges ut nya aktier för att finansiera en fortsatt expansion. Aktierna är onoterade och kommer inte kunna handlas dagligen som en vanlig aktie. När jag tittar på […]

Läsarfråga om skillnaden mellan skatt på ISK och Aktie- och fondkonto

Läsarfråga om skillnaden mellan skatt på ISK och Aktie- och fondkonto

Jag fick en läsarfråga av en italiensk vän angående hur beskattningen fungerar på ett ISK* jämfört med ett vanligt aktiekonto vanligtvis även kallad Aktie- och fondkonto.
*ISK: Investeringssparkonto, *KF: Kapitalförsäkring.

I wanted to ask you a thing regarding the accounts type. In the aktie account you pay taxes according to dividend (they get taxed as soon as you get them) and if you resell a stock at a higher price. is that all or they get other taxation? was the difference with isk only that in ISK you get taxed only on the not-reinvested stuff right? bonus: is it possibile to move stock from one account to the other, or change the account type?

Delfråga 1:

“In the aktie account you pay taxes according to dividend (they get taxed as soon as you get them) and if you resell a stock at a higher price. is that all or they get other taxation?”

Svar:

Äger du en aktie som ger dig utdelning i ett vanligt Aktie- och fondkonto (dvs inte ISK eller KF) så dras 30 % skatt från utdelningen samma dag som du får din utdelning. Låt oss ta ett exempel där du får 1000 kr i utdelning av bolaget. Då kommer du i transaktionshistoriken på ditt Aktie- och fondkonto se något i stil med:

Bokföringsdatum Typ av transaktion Värdepapper/beskrivning Antal Kurs Belopp
2018-05-24 Prelskatt utdelningar Preliminär skatt för utdelning 10 100,00 SEK -300,00 SEK
2018-05-24 Utdelning AktieBolag AB 10 100,00 SEK 1 000,00 SEK

Skatten betalas automatiskt in på ditt skattekonto hos skatteverket.

Om värdet på en aktie du äger i ett Aktie- och fondkonto har gått upp så beskattas du med 30 % på vinsten då innehavet säljs. Detta tas dock upp i skattedeklarationen och ingen skatt dras direkt vid försäljningstillfället.

Som ett exempel kan vi ta en aktie eller fond som gått upp från ett värde på 10 000 kr till ett värde på 15 000 kr på 5 år. Väljer du nu att sälja innehavet så beskattas vinsten 5 000 kr med 30 % skatt. Du kommer alltså ha en skatteskuld hos skatteverket på 5 000 kr x 30 % = 1 500 kr. Ingen annan skatt dras under tiden du äger innehavet.

OBS! Här är det viktigt att känna till följande. I ett Aktie- och fondkonto har du möjligheten att kvitta vinster mot förluster. Har du en vinst på 5 000 kr från en försäljning av Aktie A men en förlust på 5 000 kr från en försäljning av Aktie B, så har du du ju i realiteten inte gjort någon vinst som ska beskattas. Detta avräknas i skattedeklarationen så att du enbart beskattas för nettovinsten om det finns en sådan. Om du har ägt en aktie väldigt länge och inte vet vad aktien ursprungligen kostade så finns en förenkling som kallas shablonsmetoden. Denna kommer jag inte gå igenom här utan du kan läsa mer om det på skatteverkets hemsida.

Kort summering:

I ett Aktie- och fondkonto beskattas du för vinsten när du säljer innehavet samt för de utdelningar du får under tiden du äger innehavet. Ingen annan skatt dras årligen från ditt Aktie- och fondkonto.

Delfråga 2:

“was the difference with isk only that in ISK you get taxed only on the not-reinvested stuff right?”

Svar:

I ett ISK blir du varken beskattad för vinster på försäljningar eller på utdelningarna för innehaven. Du kan ej heller kvitta en förlust mot en vinst såsom du kan i ett Aktie- och fondkonto. Istället beskattas du årligen av en schablonskatt. Denna skatt tas ut oavsett om du du gör vinst eller förlust på ditt ISK konto. Skatten under 2018 är 0,45 % på ditt totala kapital som finns i ditt ISK (läs mer hos Skatteverket).

Exempel: Du har satt in 10 000 kr vi årets start. Aktierna och fonderna har ökat i värde till 11 000 kr och du har dessutom fått 500 kr i utdelningar. Du har vid årets slut 11 500 kr. Ingen skatt dras under året utan tas istället upp i skattedeklarationen. Du kommer nu ha en skatteskuld för ditt ISK  konto på: 11 500 kr x 0,45% = 51,75 kr. Tänk dock på att skatten dras även om värdet går ned. Skulle ditt innestående värde minskat med 1 000 kr till 9 000 kr, beskattas du ändå med 9 000 kr x 0,45 % = 40,50 kr trots att du förlorat pengar under året.

Kort summering:

I I ett ISK konto beskattas du inte för några utdelningar eller försäljningar. Istället dras en årlig schablonskatt på hela värdet i din ISK.> Låt oss jämföra hur det skulle se ut över t.ex. ett år och tre år för respektive depåtyp:

Exempel 1:

10 000 kr insatt kapital. Värdeökning på innehaven med 1000 kr + 500 kr i utdelning. Innehaven säljs inte vid årets slut.

Startvärde / kr År Värde vid årets slut / kr Skatt / kr Efter skatt / kr
Aktie- och fondkonto 10 000 1 11 500 150 (30 % skatt på 500 kr i utdelning) 11 350
ISK 10 000 1 11 500 51,75 (0,45% skatt på hela innehavet 11 500 kr) 11448,25

Exempel 2:

10 000 kr insatt kapital. Värdeökning på innehaven med 1000 kr + 500 kr i utdelning. Innehaven säljs vid årets slut.

Startvärde / kr År Värde vid årets slut / kr Skatt / kr Efter skatt / kr
Aktie- och fondkonto 10 000 1 11 500 450 (30 % skatt på 500 kr i utdelning + 30 % skatt på 1000 kr i försäljningsvinst) 11 050
ISK 10 000 1 11 500 51,75 (0,45% skatt på hela innehavet 11 500 kr) 11448,25

Exempel 3:

10 000 kr insatt kapital. Värdeökning på innehaven med 1000 kr / år + 500 kr i utdelning / år. Innehaven säljs vid 3-års periodens slut.

Startvärde / kr År Värde vid årets slut / kr Skatt / kr Efter skatt / kr
Aktie- och fondkonto 10 000 1 11 500  150 (30 % skatt på 500 kr i utdelning) 11 350
11 350 2 12 850  150 (30 % skatt på 500 kr i utdelning) 12 700
12 700 3 14 150 1050 (30 % skatt på 500 kr i utdelning + 30 % skatt på 3000 kr i försäljningsvinst) 13 100
ISK 10 000 1 11 500 51,75 (0,45% skatt på hela innehavet 11 500 kr) 11448,25
11448,25 2 12948,25 58,27 (0,45% skatt på hela innehavet 12948,25 kr) 12889,98
12889,98 3 14389,98 64,75 (0,45% skatt på hela innehavet 14389,98 kr) 14325,23

I tabellerna ovan är det räknat som om skatten i ISK-kontot försvinner från kontot vilket det egentligen inte gör. Du är istället skyldig skatten på din skattesedel. I en Kapitalförsäkring dras skatten däremot med 1/4 varje kvartal.

Ett ISK är idag väldigt förmånligt i det låga ränteläge vi har. Har man tänkte att äga sin aktier och fonder under väldigt lång tid kan det vara irriterande att det dras en schablonskatt varje år men som syns i tabellen ovan kan det ändå vara en god idé om innehaven har en OK utdelning.

Delfråga 3

is it possibile to move stock from one account to the other, or change the account type?

Du kan inte byta typ på kontot du har men det går bra att flytta innehaven. Enligt information hos Avanza betalar du inte courtagekostnader men du kommer utföra en försäljning av innehaven vilket realiserar eventuell vinst och förlust som beskattas. Info från Avanza:

Flytt från aktie- och fondkonto till ISK:
Överföringen som görs i samband med flytten betraktas skatterättsligt som en försäljning. Detta betyder att du blir beskattad som om du hade sålt tillgångarna till ett pris motsvarande värdet vid överföringen. Värdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för ISK.

Det var mycket fakta och siffror i ett långt inlägg. Snälla skriv frågor i kommentarsfältet om något var oklart eller krångligt så följer vi upp.

Happy investing!

Emotional rollercoaster

Emotional rollercoaster

Börsen gick ner en hel del igår och avslutade med ett skarpt fall (OMXS30 -0,86% , OMXS PI -0,94%). Absolut ingen ovanlig rörelse, men det kändes hårt, speciellt då Tjänstepensiondepåer mm uppdateras senare på kvällen då fondernas slutkurs sattes. Dessutom har min huvudportfölj haft det […]

Börsläget just nu och olika branschindex – del 3

Börsläget just nu och olika branschindex – del 3

I inlägget Svenska börsindexet OMXS30 kan ni läsa om vilka bolag som ingår i indexet OMXS30. Kan vi hitta några bolag som inte påverkades av den allmänna oron och börsnedgången? Så här gick det för t.ex. Autoliv under perioden: (OBS! Det skarpa nedgången som syns strax […]

Svenska börsindexet OMXS30

Svenska börsindexet OMXS30

Börsindexet OMXS30 är är svenska börsens 30 mest omsatta bolag. Inte de 30 största utan de 30 mest omsatta, d.v.s de aktier som köps och säljs för mest pengar per dag.

Hur indexet byggs upp kan variera just eftersom omsättningen i bolagen kan öka och minska.

Länk till indexet och de bolag som bygger upp det hittar ni här: http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0000337842.

I skrivande stund är bolagen som bygger upp OMXS30:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
ASSA ABLOY B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Läs mer om indexet OMXS30 hos Nasdaq: VAD ÄR OMX STOCKHOLM 30 INDEX?

Relax…

Relax…

Herr Flint är iväg på en liten resa och får därför ta en paus från bloggandet. Jag bjuder på en härlig gryningsbild från Tulum i Mexico under tiden. Ett tips om en helt underbar bok att ha med sig på semestern: Affiliate länk: Munken som […]