Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster. Skapa möjligheten att styra över din egen tid.

Herr Flint

Herr Flint

Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster. Skapa möjligheten att styra över din egen tid.

Recent Posts

Idun industrier ipo

Idun industrier ipo

Idun industrier IPO närmar sig. Flera fonder har tecknat aktier och bolaget ser stabilt och bra ut. Värderingen ser även OK ut.

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning

Dynamic Code erbjuder 10,23 miljoner nya provtagningsställen för covid-19 testning.

Fractal Gaming Group IPO – Analys inför börsnotering

Fractal Gaming Group IPO – Analys inför börsnotering

Jag har djupdykt i Fractal Gaming Group inför den kommande börsnoteringen/IPOn. Via årsredovisningar har jag kunnat följa bolaget bakåt så långt som till 2011 och blir positivt överraskad av den stabilitet bolaget uppvisat i sin tillväxt. Läs vidare…

Fractal Gaming Group – en kort beskrivning

Fractal grundades år 2010 av Hannes Wallin och är idag, enligt Bolagets bedömning, ett ledande och väletablerat bolag inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Fractals produkterbjudande är uppdelat i två produktsegment: Cases och Other. Cases utgör Bolagets största segment och innefattar försäljning av datorchassin. Other innefattar försäljning av nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar, primärt inom premiumsegmentet riktat mot gamers.

Sedan Fractal grundandes har fokus varit på design, prestanda och kvalitet i syfte att erbjuda produkter som konsumenter upplever som högkvalitativa. Koncernen har sedan 2010 successivt expanderat geografiskt och är nu, enligt Bolagets bedömning, en av de ledande aktörerna på marknaden med global närvaro. Idag säljs Fractals produkter via återförsäljare i fler än 50 marknader världen över. Fractals huvudkontor är baserat i Göteborg och Bolaget har även kontor i Dallas (USA), Dongguan (Kina) och Taipei (Taiwan).

Läs mer under rubriken Verksamhet nedan.

Fractal Gaming Groups tillväxt

I prospektet på sida 4 presenteras följande finansiella nyckelinformation:

Finansiell nyckelinformation för Fractal Gaming

Imponerande tillväxt men kort historik:

År Omsättning Oms tillväxt Resultat/Aktie Vinst tillväxt
2018 335405 30.05
2019 410684 22.44% 41.98 39.70%
2020 651971 58.75% 82.52 96.57%

Fractal Gaming Group – en CAGR på 28%?

I stycket Bakgrund och Motiv i prospektet kan man läsa att bolaget växt med en CAGR på 28%. Kan detta stämma?
(Läs om CAGR i Herr Flints Investeringslexicon)

Bakgrund och motiv
Fractal grundades år 2010′) av Hannes Wallin och är enligt Bolagets bedömning ett ledandel och väletablerat bolag inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget har till dags datum sålt mer än fem miljoner PC gaming-produkter vilket innebär att Bolaget har en stor erfarenhet och kunskap om PC gaming-marknaden. Sedan Bolaget grundandes har fokus varit på design, prestanda och kvalitet i syfte att erbjuda produkter som konsumenter upplever som högkvalitativa. Koncernen har sedan 2010 successivt expanderat geografiskt och är nu enligt Bolagets bedöm-ning en av de ledande aktörerna på marknaden med global närvaro?)

Idag säljs Bolagets produkter via återförsäl-jare i fler än 50 marknader världen över. Fractals huvudkontor är baserat i Göteborg och Bolaget har även kontor i Dallas (USA), Dongguan (Kina) och Taipei (Taiwan). Sedan Fractal grundandes har Bolaget uppvisat lönsamhet varje år och från räkenskapsåren 2010/2011 till 2020 har nettoomsättningen ökat från 59 miljoner SEK till 636 miljoner SEK, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (“CAGR”) om 28 procent. Ökningen i omsättning är driven utan förvärv, där produktutveckling för att säkerställa högkvalitativa produkter och geografisk expansion har varit nyckel-faktorer.

Under 2020 uppgick Bolagets rörelseresultat (EBIT) till 115 miljoner SEK och justerade rörelseresultat (justerad EBIT) till 128 miljoner SEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT-marginal) om 18,2 procent och en justerad rörelse-marginal (justerad EBIT-marginal) om 20,2 procents).

Litorina IV L.P. förvärvade en majoritet av Fractal år 2016 med ambitionen att, tillsammans med en kompetent och erfaren organisation, fortsätta utvecklingen av Bolaget.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Fractal tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Fractals ledande befattningshavare anser, tillsammans med Säljande Aktieägare, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Fractals utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella slutkunder, distributionspartners och leverantörer om Fractal och dess verksamhet. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.

Tittar vi i äldre årsredovisningar kan vi läsa följande:
Från förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2016-10-13 – 2017-04-30

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
FDGI Holding AB startades den 28 oktober 2016 för att direkt eller indirekt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag som bedriver tillverkning och försäljning av komponenter och tillbehör till gamingdatorer samt tillhandahålla administrativa tjänster for dessa bolag och därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget förvärvade den 23 november 2016 FD Sweden AB, org.nr. 556799-7506.

Via bolaget FD Sweden AB med organisationsnummer 556799-7506 hittar jag följande:

Graf Fractal Gaming Groups Omsättning 2011 till 2019
Fractal Gaming Groups tillväxt sedan 2011

Vilken vacker syn!!!

I siffror:

År Omsättning Oms tillväxt
2011-4 58059
2012-4 82037 41%
2013-4 140416 71%
2014-4 169054 20%
2015-4 189436 12%
2016-4 242986 28%
2017-4 260104 7%
2017-12 185513 -29%
2018-12 339503 83%
2019-12 419116 23%
2020-12 636000 52%

* Omsättning 2020-12 hämtad från prospektet.
* 2017 ändrades räkenskapsåret.

Mycket riktigt. Räknar vi på antingen 9 eller 10 år får vi en CAGR på 26,8% eller 30%. 28% stämmer nog bra sett till exakt tidsperiod, då vi inte har ett helår att utgå ifrån 2011 pga det brutna räkenskapsåret.

Framtiden för Fractal Gaming Group

Tittar vi i äldre årsredovisningar och de prognoser som ledningen då lade fram kan vi läsa följande:


Från årsredovisningen 2017-01-01 – 2017-12-31, s 2.

Framtida utveckling
Koncernens styrelse och ledning ser med tillförsikt på framtiden då koncernens globala marknad är växande givet bl.a. e-sportens fortsatta tillväxt, Fractal Design har en stark ställning på denna marknad och styrelse och ledning räknar med fortsatt god tillväxt samt en förbättring av lönsamheten i takt med att marknadspenetrationen ökar på väsentliga geografiska marknader.

Detta får man ju lov att säga har uppfyllts.

Värdering av Fractal Gaming Group vid börsnoteringen

Efter noteringen kommer Fractal Gaming Group ha börsvärdet 41 kr x 29,12 Miljoner aktier: 1 194 Miljoner kr.

Omsättning 2020: 652 miljoner kr

EBIT 2020: 115,4 miljoner kr

P/S: 1,83

P/E: 10,3

….Jag tycker det ser billigt ut.

Konkurenters värderingar

Ett bolag som nämns som konkurent i prospektet är Corsair. Jag har tittat på deras värdering. Historiken är kort men via yahoo finance hittar jag följande:

P/S: 2,82
P/E: 62,89
P/E* 31,95 (Estimat för kommande år).
Tillväxt omsättning 2018-2019 (937,55->1097,17): 17%
Tillväxt omsättning 2019-TTM (1097,17->1472,583): 34%

Större aktörer tecknar Fractal Gaming Group

Från “Erbjudandet i korthet” på Avanza

TIN Fonder AB, Ernström Finans AB, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 270 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 22,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 56,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet (49,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Herr Flint tecknar Fractal Gaming Group

Med den stabila historiken som bolaget har, den vad jag anser vara en låg värdering samt med vetskapen om att större aktörer tecknar och redan har gjort anspråk på 56,3% av aktierna i erbjudandet, så är detta en självklar teckna för mig. Jag har svårt att se att aktien inte skulle gå upp första handelsdagen.

Mer läsning om Fractal Gaming Group och IPOn:

Privata Affärer rekommenderar teckna:
https://www.privataaffarer.se/ipo-afv-rekommenderar-teckna-fractal-gaming/

Affärsvärlden rekommenderar teckna:
https://www.affarsvarlden.se/analys/fractal-gaming-group-en-spelbar-ipo
https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/02/05/ipo-affarsvarlden-rekommenderar-att-teckna-fractal-gaming.html

OBS! Detta är ingen köprekommendation. Läs på, gör din hemläxa och ta ett eget beslut!

Happy investing // Herr Flint


Sida 37 i prospektet:

Verksamhetsbeskriving
Introduction till Fractal

Introduktion till Fractal Fractal är enligt Bolagets bedömning ett ledande’) bolag inom premiumsegmentet av PC garning-produkter. Koncernen grundades år 2010 och dess produkter säljs idag i fler än 50 marknader världen över. Det nuvarande moderbolaget, Fractal Gaming Group AB (publ), bildades 2016 och förvärvade det dåvarande moderbolaget i Koncernen, Fractal Gaming AB. Fractal är marknadsledande inom premium datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Norden, är topp två i Japan och innehar en topp tre-position globalt.2) Bolaget anser sig även ha en stark marknadsposition inom nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar till gaming-datorer.3) Under år 2020 stod försäljning av chassin (Segment Cases) och övriga produkter (Segment Other) för 83 respektive 17 procent av Bolagets nettoomsättning.4)

Sedan Fractal grundandes har Bolaget levererat en lönsam tillväxt genom att Bolaget framgångsrikt kombinerat design, prestanda och kvalitet som efter-frågas av konsumenter, samtidigt som Bolaget utökat sitt produktutbud och sin geografiska närvaro. Huvud-kontoret är baserat i Göteborg (Sverige), och Bolaget har kontor i Dallas (USA), Dongguan (Kina) och Taipei (Ta iwa n). Bolaget outsourcar all tillverkning av dess produkter till tillverkare i Kina. Bolaget bedömer att det finns flera fördelar med att outsourca tillverkningen, inte minst att det låter Bolaget vara mer specialiserat på att utveckla sina produkter och sitt varumärke. Försäljningen av Fractals produkter sker genom försäljning till distributörer och direktförsäljning till åter-försäljare och systemintegratörer. I försäljningskana-lerna använder sig Bolaget av ett brett distributions-nätverk, bland annat genom globala partnerskap med flera stora distributörer såsom Exertis Captech, ASK Corporation och Ma Labs, såväl som stora åter-försäljare såsom New Egg, Amazon och JD.com.

Fractal avser även att i framtiden öppna en “direkt till konsument”-kanal, genom en egen online-shop, i syft( att stärka relationen till slutkunden och erbjuda ett bredare sortiment till fler slutkunder. Den egna online-shopen skulle främst sälja tillbehör som i viss utsträck-ning inte tillhandahålls till slutkunderna via distributöre Bolagets ambition är inte att genom den egna online-shopen ersätta försäljning via återförsäljare, utan primärt att fungera som ett komplement och möjlig-göra ytterligare tillväxt. Bolaget planerar att, till en början, lansera den egna online-shopen i Nordame-rika och i Europa under 2022 och i nyckelmarknader i Asien under 2024.

Fractal är ett globalt bolag med försäljning över stora delar av världen. Under 2020 stod Americas, EMEA och APAC & Other för 45, 43 respektive 12 procent av Bolagets nettoomsättning.5) I Americas bedömer Fractal att man innehar en topp tre-position bland premium datorchassin i termer av nettoomsätt-ning. Fractals största marknader i EMEA respektive APAC & Other i termer av nettoomsättning är Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien respektive Japan, Australien och Nya Zealand, Sydkorea och Kina.6) Under perioden 2018 till 2020 växte nettoomsätt-ningen från 325,2 MSEK till 635,7 MSEK, och den åter-rapporterade försäljningen från externa återförsäljare (i USD) från 34,3 MUSD till 68,3 MUSD.7) Under samma period ökade rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) och den justerade rörelsemarginalen (justerade EBIT-marginalen) från 15,2 procent respektive 15,2 procent 2018 till 18,2 procent respektive 20,2 procent för 2020.8)
Sedan Bolaget grundades 2010′) och fram till och med 2020 har Bolaget sålt fler än fem miljoner produkter.
Telge Energi

Telge Energi

Få billig och grön el från Telge Energi. Dessutom 0 kr i månadsavgift i 12 månader.

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Idag kommer jag göra en analys av Lohilo Foods inför den kommande börsnoteringen eller IPO:n som det också kallas (Initial Public Offering). Läs mitt tidigare inlägg för en kort introduktion till bolaget: Lohilo Foods går från Pepins Market till First North. Stark tillväxt för Lohilo […]

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods som har varit listat på Pepins Markets kommer listas på Nasdaq First North Stockholm. Lohilo Foods hette tidigare Alvestaglass men bytte i Mars 2020 namn till Lohilo Foods. Se pressmeddelandet här: https://www.pepins.com/shc/alvestaglass/fusionsplan-alvestaglass-psab.

Lohilo Foods har egna varumärken som Lohilo och Alvestaglass men är även återförsäljare av Haägen Dazs och Bartolini.

Var man kan teckna aktier i Lohilo Foods

Jag använder både Nordnet och Avanza och hittar följade info där:

Nordnet Sista svarsdag: 2020-10-13
Avanza Sista svardag: 2020-10-12 23:59

Pris 22 SEK per aktie.

Vidare analys av Lohilo Foods

Jag har ägt aktier i Alvestaglass/Lohilo Foods på Pepins Market och är imponerad av de tillväxtsiffror de har kunnat presentera under sin resa. Nedan ges ett exempel från halvårsrapporten 2017 som verkligen fick mig att bli intresserad av att följa bolage:

April – juni 2017 (Q2)

Nettoomsättningen uppgick till 22 917 tkr (16 363), vilket motsvarar en ökning om 40,1%.
Bruttomarginalen uppgick till 52,0% (59,9%). Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 1 392 tkr (1 580).
Resultat före skatt uppgick till 687 tkr (1 075).

Halvår jan – juni 2017

Nettoomsättningen uppgick till 40 177 tkr (26 540), vilket motsvarar en ökning om 51,4%.
Bruttomarginalen uppgick till 52,5% (60,7%).
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 882 tkr (2 957).
Resultat före skatt uppgick till 1 537 tkr (1 944).

Väsentliga händelser under perioden Q2

Omsättningen ökar under Q2 med 40,1% och bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas. Trots en kylig vår och avsaknad av högsommarväder visar Alvestaglass en god utveckling. Vinsten är något lägre än tidigare år beroende på investeringar i marknadsföring, uppbyggnad av organisationen och marknadsutveckling utanför Sverige. Bolaget har tagit stora utvecklingskostnader under det första halvåret som inte belastar resultatet under Q3 och Q4. Detta kommer att påverka resultatutvecklingen positivt framöver.
Bruttomarginalerna är också något lägre än tidigare år, vilket beror på att andelen produkter som tillverkas av andra varumärken (Haägen Dazs och Bartolini), men som säljs av Alvestaglass i Sverige, successivt har ökat.

LOHILO är det varumärket som ökar mest och en starkt bidragande orsak till exportframgångarna.
Under perioden har Alvestaglass etablerat försäljning av LOHILO i Danmark och i Finland har lansering skett tidgare under året. Planen är att öppna upp för fler länder inom kort.

Flera nya smaker har lanserats under perioden såsom Cookie Dough och Cinnamon Bun för LOHILO och Apelsin/Choklad och Laktosfri Päronsplit för Alvestaglass. Smakerna har mottagits väl av konsumenterna.

Färsk analys inför Lohilo Foods börsnotering kommer

Jag kommer skriva ett utförligt inlägg om senaste repparteade siffror from Lohilo Foods inom de närmsta dagarna. Håll utkik här. Jag uppdaterar med länk när inlägget finns att läsa.

Uppdatering 2020-10-02:

Inlägget med en mer utförlig analys av Lohilo Foods inför börsnoteringen är nu publicerat: LOHILO FOODS – ANALYS INFÖR BÖRSNOTERING

Sharespine årsrapport 2019

Sharespine årsrapport 2019

Jag har tidigare skrivit om Sharespine i inlägget Sharespine – Bli aktieägare via Pepins. Då jag valde att investera tänkte jag följa upp hur det har gått sedan dess. Sharespine årsrapport 2019 Följande höjdpunkter hämtar jag från Sharespines årsrapport: Nyckeltal Nettoomsättningen uppgick till 11 213 […]

Covid-19 test för självprovtagning

Covid-19 test för självprovtagning

Bolaget Dynamic Code har utvecklat ett självprovtagningstest för Covid-19.

Invajo Technologies

Invajo Technologies

Invajo Technologies har just nu en aktieemission och kommer listas på Nasdaq First North Stockholm

Jag har hämtat hem årsredovisningen och tillväxten ser spännande ut.

2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsättning/TSEK 2147 1576 2356 4266 5283
Tillväxt −26,60% 49,49% 81,07% 23,84%

Denna typ av tillväxt och framförallt SaaS bolag är något jag letar efter när jag väljer bolag till tillväxtportföljen. Denna portfölj består av bolag med stark tillväxt men som också kan vara väldigt volatila. Sist jag nämnde portföljen var i inlägget BACK IN THE GAME DEL 2 – PORTFÖLJUPPDATERINGAR.

Tillväxtportföljens utveckling där Invajo Technologies tecknas.
Bild: Tillväxtportföljens utveckling sedan starten September 2016.

Analys Group har gjort en analys inför emissionen. Här sätts även prognos inför framtida år.

Analysen kan läsas på: https://www.analystgroup.se/bolag/invajo/, och det finns även en PDF att ladda ner på:
https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2020/04/Analyst-Group-Invajo.pdf.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoomsättning/TSEK 5283 7175 12475 18810 29125 51185
Tillväxt 23,84% 35,81% 73,87% 50,78% 54,84% 75,74%

Utdrag ur analysen av Invajo Technologies:

Analyst Group estimerar att nettoomsättningen stiger till ca 51 MSEK år 2024 och genom tillämpad målmultipel härledd från en relativvärdering, samt en applicerad diskonteringsränta, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 12,3 kr i ett Base scenario.

Prognos och värdering

I ett Base scenario prognostiseras Invajo omsätta ca 7,2 MSEK år 2020 där omsättningen förväntas stiga successivt efterföljande år och nå omkring 51,2 MSEK år 2024. Baserat på en målmultipel om P/S 2,7 på 2024 års försäljning, härledd från en relativvärdering, samt tillämpad diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde per aktie om 12,3 kr. Värderingen baseras på att antagna händelser inträffar och nuvarande värdering är härledd under april 2020.

Invajo har visat god tillväxt historiskt och sedan 2017 har Bolagets genomsnittlig omsättningstillväxt uppgått till ca 52 %. Framöver förväntas Invajo kunna fortsätta öka sin försäljning drivet av ett förväntat inflöde av nya abonnemangsbaserade kunder samt en stigande aktivitet genom lanseringen av den nya API-first (Application Programming Interface) plattformen som medför intäktsbenen PaaS och Peer.

Prognos 2020 – 2024

Under perioden 2020-2024 estimeras Invajo att fortsätta växa, och eftersom Bolaget har en organisk tillväxtstrategi inkluderas inga potentiella förvärv i gjorda prognoser och vid större investeringar så finns optionen att finanseria sådana genom aktiekapital eller lån, vilket i sig även kan påverka värderingen av Bolaget. Invajo kan dock även komma att tillföras likviditet via de optioner som ställs ut i samband med noteringserbjudandet. För år 2020 antas en helårsomsättningstillväxt om ca 36 %, prognosen motiveras av att de årliga abonnemangsintäkterna (ARR) i stor utsträckning redan betalats till Bolaget samt att ett stigande intresse för webinar och webbaserade bokningar anses kompensera för eventuella bortfall inom fysiska event under rådande COVID-19 pandemi.

För åren 2021-2024, antas en CAGR om ca 63 %, vilket motiveras av en fortsatt stark tillväxt i ARR samt nya intäktsströmmar från PaaS och Peer lanseringen. Nettoomsättningen för samtliga segment estimeras att uppgå till ca 12,5 MSEK år 2021 och ca 51,2 MSEK år 2024. Analyst Group antar att ökningen i intäkter i förhållande till relativt stabila perationella kostnader och höga bruttomarginaler kommer kunna leda till att Bolaget redovisar ett positivt EBIT-resultat under 2022. Vid annorlunda utfall av gjord prognos, positivt eller negativt, kan estimaten kring nettoresultatet kommas att ändras.

Snabbfakta kring Invajo Techonologies aktieemission

Värdering
35,2 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser
15 980 547 SEK motsvarande 72,6 procent av Erbjudandet.
Teckningsperiod
14 april 2020 – 28 april 2020.
Offentliggörande av utfall
Omkring den 29 april 2020.

Likviddag
6 maj 2020.
Preliminär första handelsdag
14 maj 2020 på Nasdaq First North.
Minsta teckningspost
600 units motsvarande 5 400 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Teckningsoptioner av serie TO1
Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden 1 juni 2021 till och med 30
juni 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Invajo ytterligare 12 222 220 SEK.

Jag tecknar Invajo Technonologies

Jag har tecknat aktier i Invajo Technologies. Jag tror det kommer blir en svängig resa efter emissionen och jag kommer inte vara investerad som buy-and-hold i bolaget. Jag vill dock inte missa tillväxtresan i bolaget och kommer antagligen alltid behålla en mindre obeservationspost. Teckningsrätterna man får i erbjudandet är extra intressanta för mig att behålla då de kan utveckla sig fint om bolagets tillväxtresa fortsätter.

Happy investing / Herr Flint

Corona Börskraschen – Kan det bli värre?

Corona Börskraschen – Kan det bli värre?

I mitt föregående inlägg “Corona Börskrasch” skrev jag att vi nått halvägs ner av vad en börskrasch kan innebära, -34 %. Det uppbrott som skedde ur den nedåtående trendkanalen blev kortvarigt, se grafen nedan, och det ser ut som om börsen kommer öppna kraftigt negativt […]