Bollinger band

Bollinger band

Bollinger Bands: En Guide till Teknisk Analys i Aktiemarknaden Bollinger Bands är ett populärt verktyg inom teknisk analys som används på aktiemarknaden för att analysera prisvolatilitet och potentiella handelsmöjligheter. De utgörs av tre linjer på en prisgraf: Bollinger Bands användning: Det är viktigt att komma