Bollinger band

Bollinger band

Bollinger Bands: En Guide till Teknisk Analys i Aktiemarknaden

Bollinger Bands är ett populärt verktyg inom teknisk analys som används på aktiemarknaden för att analysera prisvolatilitet och potentiella handelsmöjligheter. De utgörs av tre linjer på en prisgraf:

  1. Mittenband (SMA): Mittenbandet representerar det enkla glidande medelvärdet (SMA) för aktiens pris över en specifik period, vanligtvis 20 dagar.
  2. Övre Band: Detta beräknas genom att lägga till ett specificerat antal standardavvikelser (vanligtvis 2) till SMA. Det visar den övre gränsen för prissättningens normala volatilitetsområde.
  3. Nedre Band: Detta beräknas genom att subtrahera samma antal standardavvikelser (vanligtvis 2) från SMA. Det visar den nedre gränsen för prissättningens normala volatilitetsområde.
Bild på Bollinger band applicerat på Investor B aktien

Bollinger Bands användning:

  1. Bedöma Volatilitet: Bollinger Bands kan ge en uppfattning om aktiens volatilitet. När banden dras ihop indikerar det lägre volatilitet, och när de vidgas signalerar det högre volatilitet.
  2. Identifiera trender: Bollinger Bands hjälper till att identifiera den allmänna riktningen för trenden. Om aktiepriset konsekvent handlas nära det övre bandet indikerar det en uppåtgående trend. Å andra sidan, om det håller sig nära det nedre bandet, indikerar det en nedåtgående trend.
  3. Överköpt och Översåld: Bollinger Bands kan användas för att identifiera potentiellt överköpta och översålda förhållanden. Om aktiepriset rör det övre bandet eller korsar det kan det betraktas som överköpt, och om det rör det nedre bandet eller korsar det kan det betraktas som översålt. Dessa förhållanden kan signalera en potentiell vändning i aktieprisets riktning.
  4. Bollinger Squeeze: När Bollinger Bands dras samman tätt kallas det för en ”Bollinger Squeeze.” Detta indikerar låg volatilitet och följs ofta av en betydande prisrörelse. Handlare uppmärksammar en utbrott över det övre bandet eller under det nedre bandet som en potentiell handelsmöjlighet.
  5. Bekräftelse med Andra Indikatorer: Bollinger Bands fungerar bäst när de används tillsammans med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster. Till exempel kan de användas tillsammans med Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) eller andra trendbekräftande verktyg.
  6. Ingångs- och Utgångspunkter: Vissa handlare använder Bollinger Bands för att bestämma ingångs- och utgångspunkter för sina affärer. Till exempel kan de gå in i en lång position när priset rör det nedre bandet och lämna när det når mittenbandet. Alternativt kan de gå in i en kort position när priset rör det övre bandet och lämna när det når mittenbandet.

Det är viktigt att komma ihåg att Bollinger Bands inte är felfria och bör inte användas som den enda grundvalen för att fatta handelsbeslut. Liksom alla verktyg inom teknisk analys har de sina begränsningar och används bäst tillsammans med andra indikatorer och fundamentala analyser för att fatta välinformerade handelsbeslut. Dessutom garanterar tidigare prestanda inte framtida resultat, så var alltid försiktig och använd riskhantering när du handlar på aktiemarknaden.

Mer läsning:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands

https://skilling.com/eu/sv/blog/trading-articles/what-are-bollinger-bands/Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *