Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Idag kommer jag göra en analys av Lohilo Foods inför den kommande börsnoteringen eller IPO:n som det också kallas (Initial Public Offering). Läs mitt tidigare inlägg för en kort introduktion till bolaget: Lohilo Foods går från Pepins Market till First North.

Stark tillväxt för Lohilo Foods

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så fastnade jag för Lohilo Foods (som då hette Alvestaglass) när jag såg den starka tillväxten i en rapport 2017. Vi ska strax titta på historiska siffror men först till information från senaste rapporten, delårsrapporten för 2020:

April – Juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 76 177 tkr (43 452 tkr), vilket motsvarar en ökning om 75%.

Januari – Juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 128 403 tkr (68 336 tkr), vilket motsvarar en ökning om 88%.

Väsentliga händelser under Q2

 • LOHILO:s torra funktionella varor växer 69%. Merparten av försäljningstillväxten utgörs för tillfället av LOHILO funktionell dryck, en av de produktkategori som fokuseras och som vi bedömer har mycket goda framtidsutsikter.
 • Exportförsäljningen återhämtar sig under slutet av kvartalet och växer med 20%. Distributionsavtal har ingåtts på ett flertal nya marknader.

  o Amazon Tyskland har lagt första ordern.

  o I Bosnien har avtal tecknats med 90 bensinstationer och 70 träningscenters samt att slutförhandling sker med landets två största retailkedjor.

  o I Holland har avtal avseende dryck tecknats med 200 butiker. Försäljningsstart sker i 80 butiker under 2020 och resterande 120 butiker i början av 2021.

  o I Baltikum är avtal klart med 400 nya butiker avseende dryck och 120 butiker avseende LOHILO glass (dagligvarukedjorna Rimi och Maxima).

  o I Portugal har avtal tecknats med dryck och glass på cirka 500 försäljningsställen. o Island avtal klart med ytterligare 100 butiker avseende dryck och 50 butiker avseende chips från tidigare 20 butiker.
 • E-handeln via LOHILO.com växer med 756% till 1,8 mkr i omsättning. Vi har migrerat e-handelsplattformen till Askås, som förenklar köpet för konsumenten och möjliggör en internationell expansion.
 • Förbättrade marginaler på distribuerade varumärken via genomförda prisjusteringar.
 • Lyckad lansering av ny produktgrupp, Nick’s Pints.
 • Logistikavdelningen har stärkts med två personer för optimering av lager och bättre leveransprecision.
 • LOHILO genomförde en riktad nyemission om cirka 10 mkr till Santhe Dahl Invest AB som blir näst största ägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den totala försäljningstillväxten ökar med 95% under juli jämfört med samma månad 2019.

Förstärkt organisation med ny COO, Tyrone Andersson, tidigare från Unilever och Red Bull. För ökat säljfokus skapas två separata säljkårer, en för fryst och en för torrt med 25 respektive 7 säljare i Sverige. Det innebär att vi utökar den totala säljkåren med 7 nya säljare.

Exportsatsningen intensifieras med:
o Lansering Amazon UK o Holland genom dagligvarukedjan Albert Heijn, 80 gym samt det största bensinbolaget

o Lansering i Serbien under hösten o Danmark – avtal med 80 gym o Export till Singapore och Malaysia, första leverans i september

I Sverige utvecklas försäljningen genom bl.a.:
o Centrala listningar med LOHILO Proteinbars på Axfood o Cirkle K listningar med LOHILO dryck

o Lansering av ny smak LOHILO dryck Elderflower Lemon

Lohilo Foods – Analys av tillväxten i siffror

År Omsättning Omsättningstillväxt
2009 4912
2010 10855 120.99%
2011 14650 34.96%
2012 18105 23.58%
2013 32807 81.20%
2014 43183 31.63%
2015 44464 2.97%
2016 55932 25.79%
2017 84604 51.26%
2018 120544 42.48%
2019 138615 14.99%
2020 256806* 85.27%*

OBS! Omsättning Jan-Juni 2020: 128403 Tkr. Siffran i tabellen är multiplicerad med 2 för att kunna göra en helårsjämförelse.

Hur ska pengarna från IPO:n användas?

Nettolikviden om cirka 26.5 MSEK avses att disponeras för följande ändamål angivna prioritetsordning:

• Försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda marknader — 60 procent

• Förstärkning av rörelsekapital — 20 procent

• Produktutveckling – 20 procent

Besök detta inlägg igen inom några dagar. Jag kommer uppdatera analysen med jämförelse av värderingen mot andra bolag. Jag har just nu tittat på Unilever och Monster (Enrgidryckstillverkaren). Andra tips mottages tacksamt!

Uppdatering 2020-10-11:

Lohilo foods signerar distributionsavtal med Halo Top International

Idag har Halo Top den mest säljande artikeln inom glass-segmentet i USA, före giganter som Ben & Jerry’s och Häagen Dazs

Vad avtalet kan vara värt hittar jag inte, men ser väldigt positivt ut för Lohilos fortsatta tillväxt. Läs mer:

https://www.pepins.com/shc/alvestaglass/lohilo-foods-ab-publ-har-signerat-ett-distributionsavtal-med-halo-top-international-en-global-glassutmanare-med-innovativa-produkter

Affärsvärlden rekommendarar att teckna Lohilo

Affärsvärlden har nu även en Lohilo foods analys tillgänglig med rekomendation köp: https://www.affarsvarlden.se/analys/en-glassig-notering

I deras analys görs även en jämförelse mot andra bolag (en tabell med jämförelser finns tillgänglig):

2020 räknar vi med att Lohilo fortsätter trenden från första halvåret och nästan dubblar försäljningen (+95%). Kommande år skissar vi generöst med att Lohilo växer cirka 25% per år. I takt med lansering av fler produkter och nya marknader. Vår känsla är att Lohilo kommer prioritera tillväxt före lönsamhet de kommande åren. Det är sannolikt en bra strategi. Ett par år ut räknar vi med en rörelsemarginal på 7%. I ett mer moget scenario tror vi en marginal kring 10% är möjligt. Det är i linje med andra livsmedelsbolag som exempelvis Midsona.

Här och nu är dock fokus på tillväxt. Vi har därför valt att värdera Lohilo utifrån en multipel på omsättningen (Ev/Sales). Bolag som Midsona, Cloetta och Orkla värderas mellan 1,4 – 2 gånger omsättningen. Lohilo väntas växa betydligt snabbare, det talar för att aktien kan värderas högre. Å andra sidan är Lohilo ett mindre bolag. Använder vi en multipel på 1,2 gånger omsättningen är uppsidan 40%. Celsius som också är verksamma inom funktionell dryck värderas väsentligt högre.

Bolagen som det görs jämförelse med är: Midsona, Cloetta, Rootfruit, Celsius och Orkla.

Herr Flint tecknar aktier i Lohilo

Det är inte jätte ofta man ser denna fina tillväxt i ett bolag som entrar börsen. Jag har svårt att se att kursen på Lohilo aktien inte står bra mycket högre om 1-2 år än 22 kr. Då jag redan äger en del aktier från tiden på Pepins och jag är imponerad av den höga tillväxttakten på omsättningen i bolaget så är detta en självklar teckna för min del.

Gör din egen analys, läs prospektet, lär känna bolaget… och bestäm dig för om aktier i Lohilo är något för dig eller ej.

Happy investing // Herr Flint1 thought on “Lohilo Foods – Analys inför börsnotering”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *