Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster. Skapa möjligheten att styra över din egen tid.

Etikett: pepinsbolag

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Lohilo Foods – Analys inför börsnotering

Idag kommer jag göra en analys av Lohilo Foods inför den kommande börsnoteringen eller IPO:n som det också kallas (Initial Public Offering). Läs mitt tidigare inlägg för en kort introduktion till bolaget: Lohilo Foods går från Pepins Market till First North. Stark tillväxt för Lohilo […]

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods går från Pepins Market till First North

Lohilo Foods som har varit listat på Pepins Markets kommer listas på Nasdaq First North Stockholm. Lohilo Foods hette tidigare Alvestaglass men bytte i Mars 2020 namn till Lohilo Foods. Se pressmeddelandet här: https://www.pepins.com/shc/alvestaglass/fusionsplan-alvestaglass-psab. Lohilo Foods har egna varumärken som Lohilo och Alvestaglass men är […]

Sharespine årsrapport 2019

Sharespine årsrapport 2019

Jag har tidigare skrivit om Sharespine i inlägget Sharespine – Bli aktieägare via Pepins. Då jag valde att investera tänkte jag följa upp hur det har gått sedan dess.

Sharespine årsrapport 2019

Följande höjdpunkter hämtar jag från Sharespines årsrapport:

Nyckeltal

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 213 (9 584) tkr vilket innebär en ökning med 17%.
 • Årets operativa resultat uppgick till −3 036 (-850) tkr.
 • ARR per den 31/12 uppgick till 11 866 (8 475) tkr vilket innebär en ökning med 40%.
 • Antalet aktiva kunder uppgick till 912 (822) vilket innebär en ökning med 10,9%.
 • Snitt ARR-värde per kund uppgick till 13 010 (10 310) kr vilket innebär en ökning med 27%.

Väsentliga händelser under 2019

 • Publik emission genom Pepins som blev fulltecknad (12 Mkr) och gjorde att bolaget fick 446 nya delägare.
 • Ny paketering har inneburit fler integrationer och en högre intäkt per kund.
 • Vi integrerade de första PoS (butikskassasystemen) Sitoo och iZettle.
 • Vi integrerade de första betallösningarna (Klarna, Stripe och Nets).
 • Nytt affärsområde; Embedded, med iZettle som första kund.

Nya siffror från Sharespine årsrapport 2019 gör att jag kan utöka tabellen från förra inlägget:

År Omsättning Omsättningstillväxt ARR ARR-Tillväxt
2015 5420
2016 6690 23% 4200
2017 8858 32% 6600 57%
2018 12075 36% 8475 28%
2019 14052 16% 11886 40%

Vid emissionen under 2019 så räknades P/ARR värderingen till 3,15 där ARR räknades ut till 9,45 MSEK på årsbasis baserat på sifrran från den 19:e September (denna infromation kan läsas i memorandumet som gavs ut i samband med emissionen).

ARR för helåret 2019 blev 11 866 MSEK. P/ARR värderingen sett till att aktien ännu inte haft ny handelsperiod är nu 2,52.

Även siffror för Q1 2020 finns nu tillgängliga och ser ut som följer:

Nyckeltal (jämförelsetal Q1 2019)

 • Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 3 450 ( 2 598) tkr vilket innebär en ökning med 34%. 
 • Operativt resultat uppgick till − 341* (- 497) tkr.
  * Statens nedsättning av arbetsgivaravgifter ingår med 100tkr.

Avtalsstock (jämförelsetal 31/12 2019)

 • ARR per den 31/3 uppgick till 12 479 (11 866) tkr vilket innebär en ökning med 5,2% under Q1 2020. 

Sharespine har en stark tillväxt men går inte med vinst. Kassaflödet går åt till fortsatt tillväxt. Detta är inget ovanligt i mindre bolag med stark tillväxt som jag nämnde i mitt tidigare inlägg.

Som jämförelse kan vi ta en titt på det snabbt växande bolaget Storytel som även de har enn stark tillväxt på omsättningen men inte gör vinst:

Storytels omsättning och vinst 2014 -2018
Storytels kursutveckling

Sharespines tillväxtresa fortsätter och efter emissionen har bolaget även en stark kassa på 11 Miljoner kronor.

Jag fortsätter att följa Sharespine med intresse.

// Herr Flint