Sharespine årsrapport 2019

Sharespine årsrapport 2019

Jag har tidigare skrivit om Sharespine i inlägget Sharespine – Bli aktieägare via Pepins. Då jag valde att investera tänkte jag följa upp hur det har gått sedan dess.

Sharespine årsrapport 2019

Följande höjdpunkter hämtar jag från Sharespines årsrapport:

Nyckeltal

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 213 (9 584) tkr vilket innebär en ökning med 17%.
 • Årets operativa resultat uppgick till −3 036 (-850) tkr.
 • ARR per den 31/12 uppgick till 11 866 (8 475) tkr vilket innebär en ökning med 40%.
 • Antalet aktiva kunder uppgick till 912 (822) vilket innebär en ökning med 10,9%.
 • Snitt ARR-värde per kund uppgick till 13 010 (10 310) kr vilket innebär en ökning med 27%.

Väsentliga händelser under 2019

 • Publik emission genom Pepins som blev fulltecknad (12 Mkr) och gjorde att bolaget fick 446 nya delägare.
 • Ny paketering har inneburit fler integrationer och en högre intäkt per kund.
 • Vi integrerade de första PoS (butikskassasystemen) Sitoo och iZettle.
 • Vi integrerade de första betallösningarna (Klarna, Stripe och Nets).
 • Nytt affärsområde; Embedded, med iZettle som första kund.

Nya siffror från Sharespine årsrapport 2019 gör att jag kan utöka tabellen från förra inlägget:

År Omsättning Omsättningstillväxt ARR ARR-Tillväxt
2015 5420
2016 6690 23% 4200
2017 8858 32% 6600 57%
2018 12075 36% 8475 28%
2019 14052 16% 11886 40%

Vid emissionen under 2019 så räknades P/ARR värderingen till 3,15 där ARR räknades ut till 9,45 MSEK på årsbasis baserat på sifrran från den 19:e September (denna infromation kan läsas i memorandumet som gavs ut i samband med emissionen).

ARR för helåret 2019 blev 11 866 MSEK. P/ARR värderingen sett till att aktien ännu inte haft ny handelsperiod är nu 2,52.

Även siffror för Q1 2020 finns nu tillgängliga och ser ut som följer:

Nyckeltal (jämförelsetal Q1 2019)

 • Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 3 450 ( 2 598) tkr vilket innebär en ökning med 34%. 
 • Operativt resultat uppgick till − 341* (- 497) tkr.
  * Statens nedsättning av arbetsgivaravgifter ingår med 100tkr.

Avtalsstock (jämförelsetal 31/12 2019)

 • ARR per den 31/3 uppgick till 12 479 (11 866) tkr vilket innebär en ökning med 5,2% under Q1 2020. 

Sharespine har en stark tillväxt men går inte med vinst. Kassaflödet går åt till fortsatt tillväxt. Detta är inget ovanligt i mindre bolag med stark tillväxt som jag nämnde i mitt tidigare inlägg.

Som jämförelse kan vi ta en titt på det snabbt växande bolaget Storytel som även de har enn stark tillväxt på omsättningen men inte gör vinst:

Storytels omsättning och vinst 2014 -2018
Storytels kursutveckling

Sharespines tillväxtresa fortsätter och efter emissionen har bolaget även en stark kassa på 11 Miljoner kronor.

Jag fortsätter att följa Sharespine med intresse.

// Herr FlintLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *