Preffmaskinen

Preffmaskinen

Denna portfölj är min hyllning till preferensaktier som var en del av hur jag kom igång med investerande. Portföljen är på inget sätt en huvudportfölj utan enbart skapad som ett exempel  på hur du kan bygga en maskin som sprutar ur sig pengar. För många tror jag att synen av detta kan vara det som håller sparande och investerande disciplinerat när det blir svajigt på marknaden. Då utdelningen är fix känns det härligt att vid börsoro köpa en preferensaktie t.ex.  5% billigare än dagen innan. Man har ju just köpt en ny beståndsdel till pengamaskinen som gör exakt det maskinen gjorde dagen innan, men 5 % billigare. Vid framtida räntehöjningar kommer preferensaktiernas kurser sjunka och utdelningarna kan återinvesteras och ge högre yield. Det kommer en artikel inom kort där jag går igenom preferensaktier utförligt.

Portföljen nedan är designad att ge dig utdelningar 12/12 månader om året. Ett litet extra klirr i kassan varje månad. Använder du Avanzas app kan du aktivera notifieringar och du kommer då få en notifiering som säger något i stil med ”Du har fått 108 kr i utdelning från Hemfosa” på utdelningsdagen.

Portföljen är inte viktad för att ge samma summa i utdelning varje månad utan enbart designad för att täcka varje månad med minst en utdelning. Alla aktier är inköpta under inlösenkurs (läs mer i kommande fördjupningsartikel om inlösen).

OBS! Om det värsta skulle hända och något av bolagen går i konkurs och det finns 0 kr i restvärde att dela ut till preferensaktieägarna från bolaget… Om vi antar lika viktning bland de 18 bolagen som ingår i portföljen och att vi har en utdelningsyield på 5,56%, då täcks ovanstående förlust av det gångna årets utdelning.

Portföljen är inte fiktiv utan skapad på riktigt. Om intresse finns kommer portföljen kunna delas ut och bli publik via Nordnet Banks investeringscommunity Shareville.

Portföljen har i nuvarande form 76 st utdelningar per år.

Aktie Inlösen Preferensaktie Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Agora pref 500  x  x  x x
Akelius Residential Pref 375*  x  x  x  x
Alm Equity 120  x  x  x x
Annaly Capital Management, Inc  x  x  x x
Castellum x x
Corem pref 500  x  x  x  x
Genova 130  x  x  x  x
Handelsbanken x
Hemfosa Fastigheter  x  x  x  x
Hemfosa Fastigheter pref 211,25  x  x  x  x
K2A Knaust & Andersson Pref 325  x  x  x  x
Klövern 500  x  x  x x
Oriflame Holding x  x x  x
Oscar Properties Holding Preferens 350 x  x x  x
Pegroco preferens 115 x  x  x  x
Realty Income Corporation x  x  x  x x  x  x  x  x  x x x
SAS preferens 525**  x  x  x  x
Sdiptech Pref 110***  x  x  x  x
Tobin Properties Pref**** 110  x  x

Läs mer om innehaven:
Annaly Capital Management, Inc
Hemfosa Fastigheter
Castellum
Realty Income Corporation
Oriflame
Handelsbanken

*Akelius Residential Pref: Inlösen kan ske på Bolagets begäran efter styrelsebeslut till ett belopp per preferensaktie om 375 kronor fram till den femte årsdagen av den Initiala Emissionen, 345 kronor från och med den femte årsdagen till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen (som registrerades hos Bolagsverket i juni 2014), och från och med den tionde årsdagen och tiden därefter 330 kronor, i varje fall med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

**SAS preferens: 50 SEK per år, med kvartalsvis utbetalning om 12,50 SEK per preferensaktie fram till och med det utbetalningstillfälle av preferensutdelning som infaller närmast efter avstämningsdagen den 5 februari 2019, varefter den årliga företrädesrätten till utdelning ökas med
motsvarande en (1)% av teckningskursen (500 SEK) per preferensaktie och år fram till och med det utbetalningstillfälle för preferensaktieutdelning som infaller närmast efter avstämningsdagen den 5 februari 2023. Därefter ska den årliga företrädesrätten till utdelning på preferensaktier uppgå till ett belopp motsvarande 50 SEK plus fem (5)% av teckningskursen.

***Sdiptech Pref: Inlösen kan ske på Bolagets begäran efter styrelsebeslut till ett belopp om 120 kronor per Preferensaktie 0-24 månader efter den initiala emissionen, 110 kronor 24-48 månader efter den initiala emissionen och därefter 105 kronor (våren 2019). I samtliga fall med tillägg för eventuellt Lösenbelopp (såsom definierat ovan) samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

****Tobin Properties Pref: 110 kr. Höjs t. 130 kr juni 2020

Uppdatering:

Portföljen kan följas på Nordnet Banks Investeringscommunit Shareville.

Teckna ett Nordnet konto så får ni tillgång till Shareville:

Annonslänk

Öppna konto hos Nordnet8 thoughts on “Preffmaskinen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *