Akelius Pref fick lämna utdelningsportföljen

Akelius Pref fick lämna utdelningsportföljen

Att köpa preferensaktier över deras inlösenkurs är ingen bra idé. Handlas preferensaktien ovanför denna nivå kan du råka ut för att bolaget väljer att lösa in dem och du har inget annat val än att lämna ifrån dig aktierna till en lägre kurs än du köpte för.

Jag har tidigare skrivit om villkoren för Akelius pref i detta inlägg: https://www.herrflint.se/akelius-preferensaktie/

Här kan ni läsa följande:

INLÖSEN:

lnlösen kan ske på Bolagets begäran efter styrelsebeslut till ett belopp per preferensaktie om 375 kronor fram till den femte årsdagen av den Initiala Emissionen, 345 kronor från och med den femte årsdagen till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen (som registrerades hos Bolagsverket i juni 2014), och från och med den tionde årsdagen och tiden därefter 330 kronor, i varje fall med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

Inlösenkursen har passerats

Vi har nu passerat den femte årsdagen och inlösenlurs för Akelius pref ligger på 345 kr.

När aktien nådde 352,50 kr valde jag därför att sälja hela innehavet 7,50 kr över inlösenkursen. Kursen nådde som högst 359 kr 31:e Juli 2019.

Utdelningen på 5 kr per kvartal är fix och ju högre kursen stiger desto lägre yield eller direktavkastning blir det.

Avkastningen under ägandeperioden

Akelius pref köptes in till utdelningsportföljen 2018-02-26 till kursen 327 kr och då till en yield på 20 / 327 = 6,12%. Sedan dess har portföljen erhållit 5 utdelningar á 5 kr, totalt 25 kr. Avkastningen blev totalt 352,50-327 + 25 kr = 50,50 eller en totalavkasting under ägandeperioden på 50,50/327 = 15,4 %.

Skulle jag istället valt att behålla Akelius Pref i portföljen skulle den vid rådande kurs ha en yield på 20/352,50 = 5,68% och jag skulle dessutom riskera att behöva ge ifrån den för 345 kr.

Preferensaktien fick helt enkelt lämna portföljen och kassa skapades för att fylla på med bättre alternativ.

Mer om utdelningsportföljen

Portföljen kan följas på Shareville:

https://www.shareville.se/medlemmar/tickinvestor/portfolios/286821/yield

Du kan kostnadsfritt öppna ett konto hos Nordnet för att komma åt och följa portföljer på Shareville: Öppna konto hos Nordnet (annonslänk).

Du kan även läsa om portföljen i dessa tidigare inlägg:

Happy Investing! // Herr Flint1 thought on “Akelius Pref fick lämna utdelningsportföljen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *