Back in the game del 2 – portföljuppdateringar

Back in the game del 2 – portföljuppdateringar

Hur har det då gått för Herrflints portföljer senaste tiden? Att ha portföljer publika på Shareville har sina för- och nackdelar.

En av fördelarna är att jag kan skriva inlägg och vara helt transparent med vilka förändringar som gjorts. Det blir ingen fråga om att man skriver att så blev det när man redan vet svaret i efterhand. Läsaren kan alltid titta i transaktionshistoriken och se vad som gjordes vid ett visst datum.

En av nackdelarna är att det känns jobbigt att halka efter index t.ex i en tjurrusning som vi haft senaste tiden. Det blir en tävling att vid varje given tidpunkt slå index.

Då jag valde att följa min skyddsstrategi visste jag även att det kommer komma perioder då jag halkar efter index just eftersom jag viktar ner exponeringen mot aktier under en period. Det är inte på något sätt min högsta prioritet att slå index. Jag njuter av resan att på ett tryggt sätt investera och förvalta portföljerna. Detta kommer bli fantastiskt på lång sikt.

Behålla trendande aktier

Som jag skrivit vid flera tillfällen tidigare så gav börsnedgången 2015-2016 fina lärdomar för framtiden. Med facit i hand kunde man i efterhand se att man i lugn och ro kunde behållt några av sina innehav som inte alls tyngdes av den bredare nedgång som drabbade index (OMXS30: -28%).

Här är ett exempel på en aktie som fick lov att stanna kvar i portföljen efter nedviktningen i November:

Castellum trendar uppåt när OMXS30 index fortsätter ned.

Castellum är ett fint svenskt bolag med stabila hyresintäkter, fin tillväxt och en lång historik av ökande utdelning. Denna aktie ville jag inte gärna släppa och fick hjälp av att titta på trenden aktien hade när skyddstrategin annars signalerade minskad exponering.

I november när index forfarande trendande ned såg Castellum ut att ha satt en dubbelbotten och var på väg upp. En uppåtgående trend definierar jag som högre bottnar och högre toppar. Trendenlinjen för en upptrend drar jag längs med de högre bottnarna.

Utveckling av de publika portföljerna på Shareville

*OBS! OMXS30 som jämförelseindex i graferna nedan är inte en rättvis jämförelse då de saknar avkastningen från utdelning. Tyvärr kan dock SIX30RX som innehåller utdelningarna inte väljas som jämförelseindex i grafen hos Nordnet.

Värdeportföljen

Portföljen innehåller bolag med rimliga värderingar och stabil trend på omsättning och vinst.

Småbolagsportföljen

Portföljen innehåller mindre bolag med större potential att kunna växa än de lite ”tråkigare” bolagen i värdeportföljen. Dock kan handeln i dessa bolag vara låg och det har inte känns självklart att låta exponeringen mot aktier återigen bli 100 % i denna portfölj.

Utdelningsportföljen

Denna portfölj är en ”buy and hold” portfölj och exponeringen mot aktier tas inte ner vid signal om en möjlig börskrasch. Jag ser fram e holdmot att ha en del av totalportföljen som en ”buy and hold” portfölj där jag kan återinvestera det hundratal utdelningar per år portföljen har, vid en större börsnedgång. Många av bolagen i portföljen har aldrig sänkt sin utdelning och i detta läge har man möjlighet att köpa mer utdelning för en mindre peng.

Huvudportföljen

Huvudportföljen som jag kallar den ovan ligger hos Avanza och finns inte publik via Shareville. Här kan jag välja in bolag som jag känner och har ingen tydlig inriktning som portföljerna på Shareville (värde, småbolag, utdeling).

För att visa vilken kraft utdelningarna har visas ovanstående graf nedan istället jämfört med SIX30RX som även innehåller OMXS30-bolagens utdelningar:

Vikten av att ha en strategi

Aj aj… index håller på att springa ifatt portföjlen (grafen ovan). Trist kanske när man sitter och jämför med andra eller pratar om att slå index. Det viktigaste för mig är dock att ha en strategi. Jag vill veta hur jag ska agera och följa ett regelverk.

Har du en strategi? Sätt annars upp en för din eller dina portföljer. Är strategin buy and hold och ständigt återinvestera utdelningarna? Underbart, det kommer bli fantastiskt. Du vet hur du ska agera och kan återinvestera till lägre aktiekurser vid större börsfall.

Jag har denna strategi i utdelningsportföljen och kan njuta av att se aktier bli ”billigare”. Dock känner jag i nuläget inte att jag skulle vara bekväm med detta för hela totalportföljen (summan av alla delportföljer).

Har du ingen strategi idag så set till att skriv ned den. Har du tänkt ut på förhand hur du ska agera så är sannolikheten att du tar förhastade beslut mindre.

Happy investing!

// Herr Flint1 thought on “Back in the game del 2 – portföljuppdateringar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *