Läsarfråga om skillnaden mellan skatt på ISK och Aktie- och fondkonto

Läsarfråga om skillnaden mellan skatt på ISK och Aktie- och fondkonto

Jag fick en läsarfråga av en italiensk vän angående hur beskattningen fungerar på ett ISK* jämfört med ett vanligt aktiekonto vanligtvis även kallad Aktie- och fondkonto.
*ISK: Investeringssparkonto, *KF: Kapitalförsäkring.

I wanted to ask you a thing regarding the accounts type. In the aktie account you pay taxes according to dividend (they get taxed as soon as you get them) and if you resell a stock at a higher price. is that all or they get other taxation? was the difference with isk only that in ISK you get taxed only on the not-reinvested stuff right? bonus: is it possibile to move stock from one account to the other, or change the account type?

Delfråga 1:

”In the aktie account you pay taxes according to dividend (they get taxed as soon as you get them) and if you resell a stock at a higher price. is that all or they get other taxation?”

Svar:

Äger du en aktie som ger dig utdelning i ett vanligt Aktie- och fondkonto (dvs inte ISK eller KF) så dras 30 % skatt från utdelningen samma dag som du får din utdelning. Låt oss ta ett exempel där du får 1000 kr i utdelning av bolaget. Då kommer du i transaktionshistoriken på ditt Aktie- och fondkonto se något i stil med:

Bokföringsdatum Typ av transaktion Värdepapper/beskrivning Antal Kurs Belopp
2018-05-24 Prelskatt utdelningar Preliminär skatt för utdelning 10 100,00 SEK -300,00 SEK
2018-05-24 Utdelning AktieBolag AB 10 100,00 SEK 1 000,00 SEK

Skatten betalas automatiskt in på ditt skattekonto hos skatteverket.

Om värdet på en aktie du äger i ett Aktie- och fondkonto har gått upp så beskattas du med 30 % på vinsten då innehavet säljs. Detta tas dock upp i skattedeklarationen och ingen skatt dras direkt vid försäljningstillfället.

Som ett exempel kan vi ta en aktie eller fond som gått upp från ett värde på 10 000 kr till ett värde på 15 000 kr på 5 år. Väljer du nu att sälja innehavet så beskattas vinsten 5 000 kr med 30 % skatt. Du kommer alltså ha en skatteskuld hos skatteverket på 5 000 kr x 30 % = 1 500 kr. Ingen annan skatt dras under tiden du äger innehavet.

OBS! Här är det viktigt att känna till följande. I ett Aktie- och fondkonto har du möjligheten att kvitta vinster mot förluster. Har du en vinst på 5 000 kr från en försäljning av Aktie A men en förlust på 5 000 kr från en försäljning av Aktie B, så har du du ju i realiteten inte gjort någon vinst som ska beskattas. Detta avräknas i skattedeklarationen så att du enbart beskattas för nettovinsten om det finns en sådan. Om du har ägt en aktie väldigt länge och inte vet vad aktien ursprungligen kostade så finns en förenkling som kallas shablonsmetoden. Denna kommer jag inte gå igenom här utan du kan läsa mer om det på skatteverkets hemsida.

Kort summering:

I ett Aktie- och fondkonto beskattas du för vinsten när du säljer innehavet samt för de utdelningar du får under tiden du äger innehavet. Ingen annan skatt dras årligen från ditt Aktie- och fondkonto.

Delfråga 2:

”was the difference with isk only that in ISK you get taxed only on the not-reinvested stuff right?”

Svar:

I ett ISK blir du varken beskattad för vinster på försäljningar eller på utdelningarna för innehaven. Du kan ej heller kvitta en förlust mot en vinst såsom du kan i ett Aktie- och fondkonto. Istället beskattas du årligen av en schablonskatt. Denna skatt tas ut oavsett om du du gör vinst eller förlust på ditt ISK konto. Skatten under 2018 är 0,45 % på ditt totala kapital som finns i ditt ISK (läs mer hos Skatteverket).

Exempel: Du har satt in 10 000 kr vi årets start. Aktierna och fonderna har ökat i värde till 11 000 kr och du har dessutom fått 500 kr i utdelningar. Du har vid årets slut 11 500 kr. Ingen skatt dras under året utan tas istället upp i skattedeklarationen. Du kommer nu ha en skatteskuld för ditt ISK  konto på: 11 500 kr x 0,45% = 51,75 kr. Tänk dock på att skatten dras även om värdet går ned. Skulle ditt innestående värde minskat med 1 000 kr till 9 000 kr, beskattas du ändå med 9 000 kr x 0,45 % = 40,50 kr trots att du förlorat pengar under året.

Kort summering:

I I ett ISK konto beskattas du inte för några utdelningar eller försäljningar. Istället dras en årlig schablonskatt på hela värdet i din ISK.> Låt oss jämföra hur det skulle se ut över t.ex. ett år och tre år för respektive depåtyp:

Exempel 1:

10 000 kr insatt kapital. Värdeökning på innehaven med 1000 kr + 500 kr i utdelning. Innehaven säljs inte vid årets slut.

Startvärde / kr År Värde vid årets slut / kr Skatt / kr Efter skatt / kr
Aktie- och fondkonto 10 000 1 11 500 150 (30 % skatt på 500 kr i utdelning) 11 350
ISK 10 000 1 11 500 51,75 (0,45% skatt på hela innehavet 11 500 kr) 11448,25

Exempel 2:

10 000 kr insatt kapital. Värdeökning på innehaven med 1000 kr + 500 kr i utdelning. Innehaven säljs vid årets slut.

Startvärde / kr År Värde vid årets slut / kr Skatt / kr Efter skatt / kr
Aktie- och fondkonto 10 000 1 11 500 450 (30 % skatt på 500 kr i utdelning + 30 % skatt på 1000 kr i försäljningsvinst) 11 050
ISK 10 000 1 11 500 51,75 (0,45% skatt på hela innehavet 11 500 kr) 11448,25

Exempel 3:

10 000 kr insatt kapital. Värdeökning på innehaven med 1000 kr / år + 500 kr i utdelning / år. Innehaven säljs vid 3-års periodens slut.

Startvärde / kr År Värde vid årets slut / kr Skatt / kr Efter skatt / kr
Aktie- och fondkonto 10 000 1 11 500  150 (30 % skatt på 500 kr i utdelning) 11 350
11 350 2 12 850  150 (30 % skatt på 500 kr i utdelning) 12 700
12 700 3 14 150 1050 (30 % skatt på 500 kr i utdelning + 30 % skatt på 3000 kr i försäljningsvinst) 13 100
ISK 10 000 1 11 500 51,75 (0,45% skatt på hela innehavet 11 500 kr) 11448,25
11448,25 2 12948,25 58,27 (0,45% skatt på hela innehavet 12948,25 kr) 12889,98
12889,98 3 14389,98 64,75 (0,45% skatt på hela innehavet 14389,98 kr) 14325,23

I tabellerna ovan är det räknat som om skatten i ISK-kontot försvinner från kontot vilket det egentligen inte gör. Du är istället skyldig skatten på din skattesedel. I en Kapitalförsäkring dras skatten däremot med 1/4 varje kvartal.

Ett ISK är idag väldigt förmånligt i det låga ränteläge vi har. Har man tänkte att äga sin aktier och fonder under väldigt lång tid kan det vara irriterande att det dras en schablonskatt varje år men som syns i tabellen ovan kan det ändå vara en god idé om innehaven har en OK utdelning.

Delfråga 3

is it possibile to move stock from one account to the other, or change the account type?

Du kan inte byta typ på kontot du har men det går bra att flytta innehaven. Enligt information hos Avanza betalar du inte courtagekostnader men du kommer utföra en försäljning av innehaven vilket realiserar eventuell vinst och förlust som beskattas. Info från Avanza:

Flytt från aktie- och fondkonto till ISK:
Överföringen som görs i samband med flytten betraktas skatterättsligt som en försäljning. Detta betyder att du blir beskattad som om du hade sålt tillgångarna till ett pris motsvarande värdet vid överföringen. Värdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för ISK.

Det var mycket fakta och siffror i ett långt inlägg. Snälla skriv frågor i kommentarsfältet om något var oklart eller krångligt så följer vi upp.

Happy investing!5 thoughts on “Läsarfråga om skillnaden mellan skatt på ISK och Aktie- och fondkonto”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *