Möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn

Möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn

Det pågår just nu en spännande aktieemission där man har möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn. Det ges ut nya aktier för att finansiera en fortsatt expansion.

Aktierna är onoterade och kommer inte kunna handlas dagligen som en vanlig aktie.

När jag tittar på ett onoterat bolag brukar jag som ett första steg titta på allabolag.se. För Brygghuset Finn finns information om redovisad vinst och omsättning sedan 2013: https://www.allabolag.se/5568665425/aktiebolaget-brygghuset-finn-publ.

Hög tillväxttakt

Tittar jag på hur omsättningen har växt sedan 2014 så ser jag att den var 2 010 000 kr år 2014 och 7 707 000 kr år 2017. Det är en omsättningstillväxt på 283 % på 3 år. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten under denna period är således ca 56 % / år.

Detta är fantastiska tillväxttakter. Bara för att ge ett perspektiv på hur snabbt något växer med 56% per år tänkte jag visa en jämförelse hur tillväxten på ett, i dagens läge, bra sparkonto med 3 % ränta ter sig jämfört med en tillväxt på 56% under en femtonårsperiod:

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3% 10000 10300 10609 10927 11255 11593 11941 12299 12668 13048
56% 10000 15600 24336 37964 59224 92390 144128 224839 350749 547169
11 12 13 14 15
13439 13842 14258 14685 15126 kr
853’583 1’331’590 2’077’281 3’240’558 5’055’270 kr

Ett sparkonto med 3% ränta skulle med en initial insats på 10 000 kr ha växt till 15 126 kr. Under samma femtonårsperiod skulle samma 10 000 kr ha växt till 5 055 270 kr med 56% årlig tillväxt.

Dessa tillväxttakter är inte hållbara långsiktigt. Som exempel: 10 000 fler sålda öl än fjolårets 20 000 sålda är en tillväxt på 50%. 10 000 fler sålda öl än fjolårets 1 000 000 sålda är en tillväxt på 1 %. Ju större bolaget blir desto mer tröghet mot den höga tillväxttakten kommer skapas.

Med det sagt så ser den framtida tillväxten spännande ut om man lyckas hålla prognoserna. Från sidan 7 i prospektet:

På sidan 5 får jag även en bekräftelse på den tillväxttakt jag räknade ut tidigare:

Den genomsnittliga omsättningen har ökat med cirka 60 procent i
genomsnitt sedan Brygghuset Finn startade.

Överskottet går till fortsatt tillväxt

Som syns i diagrammet från allabolag.se går Brygghuset Finn inte med vinst. Detta är fullt normalt för ett bolag i stark tillväxt. Allt överskott investeras för fortsatt tillväxt. Följande går att läsa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017:

Under 2017 har en stor del av kraften gått åt till att konsolidera och vidareutveckla verksamheten efter investeringarna som gjordes 2016. Under starten av året så ägnade vi mycket tid åt att trimma in och driftsätta utrustningen efter installationen sent 2016. Från sommaren och framåt så har fokus legat på att arbeta med förutsättningarna för framtidens tillväxt där vi bland annat renoverat och uppdaterat bryggrummet för att kunna öka kapaciteten ytterligare.

Vi har under året utvecklat ett antal nya ölsorter: vår nya IPA, Citraic IPA, vår egen pilsner, Callista Pils, ett nytt vinteröl i form av vårt härligt rökiga bocköl, Winter Bock, en collaboration med 1413 i form av (hjärta) Landskrona Pilsner samt specialvarianter av vår Wheat Blanc: Raspy Wheat och Ginger Lemon Wheat. Under året har vi även haft nationella lanseringar av vår Wheat Blanc i det exklusiva sortimentet och vår vinteröl Winter Special i det nationella julölssortimentet på Systembolaget.

Vi har även fortsatt arbeta med att utveckla vårt ekologiska sortiment och har släppt fler produkter inom den kategorin, både Citraic IP A och Winter Bock är ekologiska ölsorter. Under året har vi även vidare utvecklat verksamheten runt licensbryggningar för att kunna hålla så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt då vi har utrymme i vår egen produktion.

Under året har vi även genomfört ett omfattande arbete runt vår marknadsföring och kommunikation, hur vi kommunicerar och vilka kanaler vi använder oss av. Efter en omfattande utvecklingsperiod så har vi lanserat vår nya hemsida under början av december där det även finns informationsmaterial och annat säljstöd till våra restaurangkunder och besökare online.

En ny exportmarknad har kommit igång i Norge, ett samarbete som ännu är i ett tidigt skede men som vi ämnar fortsätta utveckla under 2018.

När 2017 övergår till 2018 står vi stärkta som företag och redo att göra betydande satsningar på nya
och existerande produkter och marknader under året.

Läs mer om vad som skett i bolaget under 2015 och 2016 i förvaltningsberättelserna sist i inlägget.

Värderingen av Brygghuset Finn

Om hela emissionen om 15 000 000 kr tecknas kommer Brygghuset Finn ha en värdering på 49 848 000 kr. Sett till den senaste kända helårsomsättningen skulle detta ge ett P/S (Price/Sales) på 6,5. Priset för bolaget på 49 848 000 kr dividerat med omsättningen för 2017 på 7 707 000 kr ≈ 6,5. Detta känns lite väl högt värderat, MEN!!! sett till prognosen för 2018 sjunker värderingen till P/S 4. Och blir utfallet som prognosen säger 2019 så är värderingen nere på P/S 2,67.

Värderingen jämfört med andra bryggerier

Hur ser värderingen av Brygghuset Finn ut i jämförelse med andra kända ölproducenter?

Med hjälp av börsdata kan jag se att Carlsberg just nu handlas till ett P/S tal på 1,9 men med ett sjunkande omsättning. Kopparbergs handlas till P/S tal på 2,1 och där har omsättningen i princip inte ökat de senaste 4 åren. Royal Unibrew handlas till P/S tal på 7 för 2017 eller P/S 4 för senaste rapporterade kvartal. Royal Unibrew växte med 9 % de senaste 12 månaderna jämfört med samma period förra året men hade åren innan knappt någons tillväxt. Värderingen för Brygghuset Finns känns inte lika hög längre. Håller prognosen växer man snabbt in i värderingen.

Bolagets lönsamhet

Då Brygghuset Finn befinner sig i en stark tillväxtfas och inte går med vinst kan vi inte prata om vinstmarginaler eller rörelsemarginaler. Jag var dock nyfiken på att titta på vilken bruttomarginal bolaget har.

Tittar jag i årsredovisningen för 2017 så var nettoomsättningen 7 551 707 kr. Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 3 577 071 kr. Detta ger en bruttomarginal på 53%. I ett svar från VD Joacim Larsen får jag detta bekräftat:

Bruttomarginalen för försäljningen ligger stabilt i spannet 50-55%. Det är värt att påpeka att öl, även hantverksmässigt producerad sådan, ligger i FMCG-segmentet så väldigt mycket har att göra med volym. Störst i branschen är även mest lönsam i branscher. Skalan vi siktar på ändrar inte produktionsfilosofin men det tillåter oss att sprida ut våra övriga kostnader och lönekostnader på fler flaskor och öka marginalerna.

Bruttomarginalen för andra producenter ser ut som följer:

Carlsberg: 50,8%
Kopparbergs: 55,3%
Royal Unibrew: 52,1%

Grundarna är kvar som delägare i Brygghuset Finn

Som investerare tycker jag det känns extra bra att veta att grundarna är kvar som delägare och driver bolaget. På sista sidan av memorandumet går det att läsa att alla tre grundarna är kvar och att drygt 320 aktieägare har klivit ombord längs vägen som delägare i Brygghuset Finn. Tänk dig själv om du fått anhöriga, vänner och bekanta att investera i ditt bolag. Jag tror de flesta skulle hålla med om att man hade gjort sitt yttersta för att inte göra dessa människor besvikna.

Delägarträffar

Det anordnas delägarträffar på bryggeriet 3 ggr per år där det bjuds på mat och dryck och man får träffa personerna bakom Brygghuset Finn. Ett av dessa tillfällen är årsstämman.

Investeraravdrag

Då Brygghuset Finn är ett mindre onoterat bolag så har du som investerare möjlighet till investeraravdraget. Detta berättigar dig till att göra ett avdrag i skattedeklaration på 50 % av den summa du valt att investera. Läs mer om reglerna som gäller för investeraravdraget hos skatteverket:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/investeraravdrag.4.10cbb69314111c2d94ba38b.html

Mer information om att bli delägare i Brygghuset Finn

På Brygghuset Finns hemsida kan du läsa mer om bolaget. Här finns memorandum för emissionen samt årsredovisningar:

https://www.brygghusetfinn.se/emission/

Slutligen

Jag fick tipset om Brygghuset Finns emission av en ölintresserad vän. Jag har på inget sätt erhållit någon kompensation av Brygghuset Finn för att skriva denna analys. Det är av eget intresse, jag kommer teckna aktier och ser fram emot att följa bolagets resa.


Förvaltningsberättelse från årsredovisning 2016

AB Brygghuset Finn brygger och distribuerar öl till kunder inom Sverige och internationellt.
2016 har varit ett utvecklande år för verksamheten, vi har lanserat nya ölsorter, ökat omsättningen, tagit oss in på nya marknader och även tagit oss vidare ut på den svenska marknaden.
Under slutet av 2015 kvalificerade vi oss för en plats i Systembolagets Fasta Sortiment med vår California Lager, den lanserades på detta den 1/3 och behöll sin hyllplacering där fram till den 1/12. Vi lyckades även kvalificera oss till det Fasta Sortimentet med vår Session Ale från och med den 1/12.
Under året lanserade vi Session Ale i maj, Organic Porter i november och släppte på nytt vår vinter öl Winter Special i november.
Under året har vi även certifierat verksamheten för ekologisk produktion och har numera hälften av våra sorter ekologiska.
Ett av huvudfokus under året har varit att uppgradera vår produktionsanläggning, det är ett projekt som inleddes i november 2015 men på riktigt fick sin start under januari 2016 då vi besökte potentiella tillverkare. Uppgraderingen har tagit oss från att producera 4501 per batch i det egenkonstruerade bryggverket vi inledde verksamheten med till att nu kunna producera upp till 25001 per batch med ett bryggverk från slovenska SK-group. Första testkörningen av det nya bryggverket gjordes i december 2016 men full drift inleddes först under januari 2017. I samband med detta har vi även utökat
produktionsytan för att kunna lagerhålla insatsmaterialet och de färdiga produkterna och investerat i fler jästtankar till verksamheten.
Under året har vi även inlett ett nytt affärsområde med Licensbryggningar åt andra, i detta fall främst Sibbarps Husbryggeri, som har bidragit positivt till omsättningen.
Under 2016 genomfördes även en riktad emission som syftade finansiera kapacitetsökningar och ett fördjupat arbete med marknadsföring. Emissionen skulle löpa under fyra månader men blev
övertecknad på under fyra veckor.

Förvaltningsberättelse från årsredovisning 2015

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av 236 delägare varar huvuddelen äger en mindre andel av aktierna medan de fyra grundande parterna gemensamt äger en majoritet av bolaget.

Information om verksamheten

AB Brygghuset Finn brygger och distribuerar öl till kunder inom Sverige och internationellt.

2015 har varit ett fantastiskt är för Brygghuset Finn, vi har tagit vid där vi avslutade 2014 och arbetat med att driftsätta och vidareutveckla vår produktionskapacitet med vår automatiserade flaskfyllningsmaskin och fler jästankar. Under året har vi ökar omsättningen med nästan 80 % jämfört med föregående år och byggt upp en robust verksamhet.

Vi har under året släppt två nya ölsorter: California Lager som en del av vårt ordinarie sortiment och Winter Special som en del av vår säsongssortiment. Vi har även lyckats nå fler butiker med våra ölsorter och fick dessutom maximala 10 av 10 butiker för lokalsortimentet med vår Winter Special. Under fjärde kvartalet lyckades vi även kvalificera oss för Systembolagets fasta sortiment med vår California Lager som kommer in på butikshyllorna nationellt under början av 2016.

Vi har även under året inlett ett antal exportsamarbeten till USA, Danmark och Polen.

Under året har vi även kontinuerligt arbetat med att skapa kapacitet i företaget både på säljsidan och tillverkningssidan så vi kan tillgodose oss de möjligheterna som uppstår längs resans gång. Till skillnad från föregående är så har vi betalat ut löner till alla som arbetar i företaget under hela året vilket gör att lönekostnaden utgör den största kostnadsökningen under året. Däremot är vi nu i ett läge där ytterligare sälj och tillverkningsökningar kan göras
utan att resultera i ökande personalbehov.

Brygghuset Finn inledde sina dagar som ett studentprojekt som blev större än väntat, under 2015 har vi växt och ökat vår marknad organiskt. Filosofin har hela tiden varit att tillämpa ett lean -tankesätt där vi ser till att satsa där det ger som mest tillbaka. Vi kommer
fortsätta utveckla företaget framåt och bygga på våra styrkor.2 thoughts on “Möjlighet att bli delägare i Brygghuset Finn”

  • Hej

    Man kan också jämföra caset med Åländska bryggeriet Stallhagen, som har gått igenom exakt samma resa som Brygghuset Finn planerar gå igenom nu. Stallhagen ligger fem år före Finn i utförandet, och det har varit en väldigt bra investering för de som varit med tidigt i Stallhagens resa. Casen är i de närmaste identiska.

    Jag har köpt ”en hel del” aktier i Finn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *