Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster