Börsläget just nu och olika branschindex – del 3

Börsläget just nu och olika branschindex – del 3

I inlägget Svenska börsindexet OMXS30 kan ni läsa om vilka bolag som ingår i indexet OMXS30.

Kan vi hitta några bolag som inte påverkades av den allmänna oron och börsnedgången?

Så här gick det för t.ex. Autoliv under perioden:
(OBS! Det skarpa nedgången som syns strax innan Juli beror på avyttringen av Veoneer från bolaget)

Så här gick det för AztraZeneca under perioden:

Dessa två bolag tillhör inte branschindexet Finans & fastighet och ångade på som bara den.

Autoliv tillhör både branschindexet Konsumentvaror samt branschindexet Fordon och reservdelar.

Så här gick dessa index under perioden:

AztraZeneca tillhör branschindexet Hälsovård och så här gick det under perioden:

Poängen jag vill komma till är att genom att titta på olika branschindex och bolagen som ingår där, har man tillgång till stöd till sina beslut att stanna kvar i eller avyttra enskilda bolag ur sin portfölj.

Ägde man i detta läge t.ex indexfonden Avanza Zero som innehåller OMXS30 bolagen så fick man ju klart sin signal om att skydda sig då det var just OMXS30 indexet som signalerade om att skydda sig. Men som jag tidigare nämnde kunde man med facit i hand i lugn och ro stannat kvar i enskilda bolag som inte hade med finans och fastighet att göra.

Läget just nu om man applicerar skyddsstrategin på SIX30RX som är kursutvecklingen av OMXS30 inklusive de utdelningar bolagen gett över året ser ut som följer:

Vi fick vår signal att att gå tillbaka i Maj.

Tittar på OMXS30 som är lite långsamma då ca 3% utdelningar saknas i indexet triggade samma signal i slutet av augusti:

Lite dålig tajming kanske då det genomsnittliga årsmönstret hos börsen brukar resultera i dåliga börsmånader i Augusti och September. Juli brukar vara en bra börsmånad vilket stämde i år. Mer om detta i ett separat inlägg om säsongsmönster där jag hoppas kunna ta fram historiska data för flera år tillbaka .

 Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *